Wirtualny fazomierz cyfrowy z wykorzystaniem programu LabView

Spis treści

1. Wprowadzenie
1.1. Cel i zakres pracy

2. Przegląd opracowań i metod pomiaru kąta przesunięcia fazowego
2.1. Pomiar kąta przesunięcia fazowego za pomocą oscyloskopu dwukanałowego
2.2. Pomiar fazy metodą krzywych Lissajous
2.3. Impulsowy przetwornik kąta przesunięcia fazowego
2.4. Cyfrowy fazomierz wartości chwilowej
2.5. Algorytmy estymacji kąta przesunięcia fazowego metodą detekcji przejść przez zero
2.6. Korelacyjny algorytm estymacji kąta przesunięcia fazowego

3. Komputerowe systemy pomiarowe – (w aspekcie możliwości zastosowań do pomiaru kąta przesunięcia fazowego)
3.1. Komputer w systemie pomiarowym
3.1.1. Magistrale i szyny równoległe w komputerze
3.1.2. Uniwersalna magistrala szeregowa USB
3.1.3. Magistrala szeregowa IEEE-1394 (FireWire)
3.2. Przetworniki analogowo – cyfrowe
3.2.1. Próbkowanie
3.2.2. Kwantowanie
3.3. Komputerowe karty pomiarowe
3.3.1. Funkcje i budowa karty pomiarowej
3.3.2. Parametry karty pomiarowej
3.3.3. Dane techniczne kart wykorzystanych do budowy wirtualnego fazomierza cyfrowego
3.4. Oprogramowanie komputerowych systemów pomiarowych

4. Opracowanie programu pomiaru kąta przesunięcia fazowego w środowisku LabVIEW
4.1. Opis Block Diagram-u fazomierza
4.1.1. Odczyt danych z kart pomiarowych
4.1.2. Generator symulacyjny
4.1.3. Algorytm detekcji przejść sygnałów przez poziom zerowy
4.1.4. Algorytm korelacyjny
4.1.5. Krzywe Lissajous
4.1.6. Opóźnienie próbkowania karty pomiarowej
4.1.7. Zapis próbek
4.2. Opis Front Panel-u fazomierza
4.2.1. Uruchamianie i zatrzymywanie programu
4.2.2. Wybór źródła sygnałów
4.2.3. Wybór metody pomiaru kąta przesunięcia fazowego
4.2.4. Przebiegi sygnałów

5. Badania symulacyjne i eksperymentalne

6. Podsumowanie
Literatura

Liczba stron: 82
Nazwa Szkoły Wyższej: Politechnika Rzeszowska
Rodzaj pracy: magisterska
Rok oddania: 2008
4.7/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print