Terapeutyczny wpływ baśni i bajek na rozwój dziecka

Liczba stron: 93

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….4

Rozdział I
W magicznym świecie baśni i bajek
1.1. Baśń i bajka-próba definicji ….6
1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej…. 15
1.2.1. Terapia przez baśń …. 16
1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych-charakterystyka…. 21
1.3.1. Bajka relaksacyjna …. 24
1.3.2. Bajka psychoedukacyjna …. 26
1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna …. 30

Rozdział II
Rola literatury dziecięcej w budowaniu zasobów osobistych
2.1. Terapeutyczne oddziaływanie literatury….36
2.2. Bajki i baśnie terapeutyczne w redukcji lęków….39
2.2.1. Lęki-objawy i formy występowania ….39
2.2.2. Potencjalne przyczyny lęku ….45
2.2.2.1. Przedszkole i szkoła ….45
2.2.2.2. Telewizja….48
2.3. Niektóre lęki u dzieci (na podstawie wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego…. 50
2.3.1. Lęk przed porzuceniem….50
2.3.2. Kształtowanie się poczucia niskiej wartości….52
2.4. Rola baśni i bajek w życiu dziecka ….55

Rozdział III
Metodologia badań własnych
3.1. Cel i przedmiot badań….61
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ….62
3.3. Metody, narzędzia i techniki badawcze….65
3.4. Teren i organizacja badań….68

Rozdział IV
Analiza wyników badań własnych
4.1. Ogólna charakterystyka badanej grupy ….70
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań….71

Podsumowanie. Wnioski z badań ….84
Bibliografia….88
Spis tabel i treści….91
Załącznik (ankieta)….92

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print