Terapeutyczny wpływ baśni i bajek na rozwój dziecka

Liczba stron: 93

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….4

Rozdział I
W magicznym świecie baśni i bajek
1.1. Baśń i bajka-próba definicji ….6
1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej…. 15
1.2.1. Terapia przez baśń …. 16
1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych-charakterystyka…. 21
1.3.1. Bajka relaksacyjna …. 24
1.3.2. Bajka psychoedukacyjna …. 26
1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna …. 30

Rozdział II
Rola literatury dziecięcej w budowaniu zasobów osobistych
2.1. Terapeutyczne oddziaływanie literatury….36
2.2. Bajki i baśnie terapeutyczne w redukcji lęków….39
2.2.1. Lęki-objawy i formy występowania ….39
2.2.2. Potencjalne przyczyny lęku ….45
2.2.2.1. Przedszkole i szkoła ….45
2.2.2.2. Telewizja….48
2.3. Niektóre lęki u dzieci (na podstawie wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego…. 50
2.3.1. Lęk przed porzuceniem….50
2.3.2. Kształtowanie się poczucia niskiej wartości….52
2.4. Rola baśni i bajek w życiu dziecka ….55

Rozdział III
Metodologia badań własnych
3.1. Cel i przedmiot badań….61
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ….62
3.3. Metody, narzędzia i techniki badawcze….65
3.4. Teren i organizacja badań….68

Rozdział IV
Analiza wyników badań własnych
4.1. Ogólna charakterystyka badanej grupy ….70
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań….71

Podsumowanie. Wnioski z badań ….84
Bibliografia….88
Spis tabel i treści….91
Załącznik (ankieta)….92

Wstęp

Baśnie i bajki pełnią ważną rolę w życiu dzieci od pokoleń. Są nie tylko źródłem rozrywki, ale także ważnym elementem procesu wychowania i rozwoju osobistego. Właśnie z tego powodu stały się przedmiotem zainteresowania specjalistów z dziedziny terapii, psychologii i pedagogiki, którzy dostrzegają w nich potencjał terapeutyczny, wpływając na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Niniejsza praca magisterska ma na celu zbadanie terapeutycznego wpływu baśni i bajek na rozwój dziecka.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostaną omówione kwestie definicyjne baśni i bajek oraz ich miejsce w terapii pedagogicznej. Przedstawione zostaną również rodzaje bajek terapeutycznych, takie jak bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne.

Rozdział drugi skupia się na roli literatury dziecięcej w budowaniu zasobów osobistych dziecka. Omówione zostaną terapeutyczne oddziaływania literatury oraz zastosowanie bajek i baśni terapeutycznych w redukcji lęków u dzieci. W tym kontekście zostaną przedstawione potencjalne przyczyny lęku, takie jak przedszkole, szkoła czy telewizja, a także niektóre lęki występujące u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Trzeci rozdział dotyczy metodologii badań własnych. Zawiera opis celu i przedmiotu badań, problemów i hipotez badawczych, metod, narzędzi i technik badawczych oraz organizacji badań.

Czwarty rozdział poświęcony jest analizie wyników badań własnych, które mają na celu zbadanie terapeutycznego wpływu baśni i bajek na rozwój dziecka. Omówiona zostanie ogólna charakterystyka badanej grupy oraz analiza i interpretacja wyników badań.

W podsumowaniu zostaną przedstawione wnioski z badań dotyczące terapeutycznego wpływu baśni i bajek na rozwój dziecka, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia wartości tych opowieści w procesie wychowania i rozwoju emocjonalnego dzieci.

4.8/5 - (10 votes)
image_pdfimage_print