Twierdzenie Kuratowskiego-Ryll-Nardzewskiego

Opis W ostatnich latach język i metody analizy funkcjonalnej stały się jednym z podstawowych narzędzi z zakresu teorii optymalizacji i sterowania optymalnego. Znamy wiele obiektów o charakterze technicznym, fizycznym lub ekonomicznym dających się opisać równaniami różniczkowymi. Twierdzenie Kuratowskiego-Ryll-Nardzewskiego, zwane ogólnym twierdzeniem o selektorze zastosowane jest między innymi do rozwiązywania problemów sterowania minimalno-czasowego. Praca niniejsza powstała … Czytaj dalej