Interdyscyplinarny aspekt samobójstwa

SPIS TREŚCI Wstęp .3 Rozdział 1. Historyczne i teoretyczne poglądy na zjawisko samobójstwa 6 1.1. Samobójstwo w historii i obyczajach 6 1.2. Kierunki badań samobójstw 12 Rozdział 2. Socjologiczne uwarunkowania samobójstw22 2.1. Dynamika i struktura samobójstw .22 2.2. Płeć, wiek i inne cechy demograficzne samobójców 27 2.3. Samobójstwo a zabójstwo 31 2.4. Próby samobójcze dzieci … Czytaj dalej