Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego

RYZYKO W KREDYTOWANIU GOSPODARSTW DOMOWYCH Spis treści: WSTĘP 4 Rozdział I – Gospodarstwo domowe jako kredytobiorca 6 1. Pojęcie i funkcje gospodarstwa domowego 6 2. Problemy optymalizacji rzeczowej struktury konsumpcji 8 3. Alokacja konsumpcji w czasie 12 4. Skłonność gospodarstw domowych do korzystania z kredytów konsumpcyjnych 15 5. Makroekonomiczne skutki kredytów konsumpcyjnych 20 Rozdział II … Czytaj dalej