Analiza wpływu dynamiki procesu decyzyjnego na przebieg konfliktu politycznego na przykładzie wybranych zdarzeń z początków III RP (lata 1989-1992)

Wstęp 3 I. Teoretyczne aspekty modelowania przebiegu i dynamiki politycznego procesu decyzyjnego 5 1. Politologiczna analiza decyzyjna jako próba realizacji wyjaśniającej funkcji teorii 5 2. Kategorie analizy decyzyjnej 9 2.1. Alternatywne propozycje siatki pojęciowej w analizie decyzyjnej 9 2.2. Elementy tworzące przyjęte do analizy ramy siatki pojęciowej 11 II .Teoria gier jako instrument analizy politologicznej … Czytaj dalej