Systemy Informatyczne MRP II

Spis treści

Wstęp  3
Rozdział 1. Przedstawienie systemu MRP II  6
1.1. Zdefiniowanie systemu  6
1.2. Analiza systemu  9
1.3. Wybór systemu  22

Rozdział 2. MRP II jako system wspomagania zarządzania  29
2.1. Specyfikacja MRP II  29
2.2. Standaryzacja MRP II  32

Rozdział 3. Zastosowanie DRP w systemie MRP II  36
3.1. Dystrybucja i magazynowanie  36
3.2. Pozostałe środki  45

Zakończenie  50
Spis rysunków i tabel  53
Bibliografia  54

Wstęp

Skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej zawsze było związane z dostępem do elektronicznych środków płatności. Początkowo korzystano z tradycyjnych form przekazu, jak na przykład telefon, fax, czy telefax. Prawdziwa rewolucja było pojawienie się pierwszych komputerów, które początkowo pozwolimy na uporządkowanie i analizę informacji w ramach jednego przedsiębiorstwa, a następnie umożliwimy elektroniczna wymianą danych pomiędzy współpracującymi podmiotami. Czysta wymiana danych okazała się być niewystarczająca dla potrzeb współczesnego biznesu.

Dostępna technologia pozwalana na tworzenie obszernych baz danych, których wykorzystanie było możliwe jedynie na miejscu, a więc tam, gdzie znajdować się centralny komputer przechowujący potrzebne informacje.

W dobie globalizacji, gdy przedsiębiorstwa wychodź poza granice obsługiwanych dotąd lokalnych rynków w celu poszukiwania nowych odbiorców, bardziej atrakcyjnych rade zaopatrzenia czy też możliwości korzystniejszej alokacji swoich zasobów zaistniała konieczna stworzenia takich systemów informacyjnych, które pozwoliłyby na ciągły dostąp i obróbka danych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od miejsca w którym potencjalny użytkownik się znajduje, jak również na ich obróbkę.
Odpowiedzi na tak sformułowane cele było stworzenie systemów zbudowanych w architekturze klient – serwer, które poprzez swój struktur odzwierciedlają cały proces realizowanych dostaw od nadawcy do odbiorcy finalnego.

Dotychczas, za funkcje takie jak np. produkcja, finanse, marketing, dystrybucja czy logistyka odpowiadamy wydzielone piony organizacyjne w ramach jednego przedsiębiorstwa.
Dziś w dobie szerzenia idei zintegrowanego łańcucha dostaw podmioty dziki zacienionej współpracy zarówno na poziomie strategicznym jak i taktycznym oraz operacyjnym podzielimy się kompetencjami i wyspecjalizowany w pełnieniu konkretnych zadań. Informacja, której obieg zmykał się dotąd w ramach jednej jednostki musiała stać się dostępna dla wszystkich ogniw łańcucha. Stało się to możliwe dziki modułowej strukturze systemów.

Wszystkie modusy korzystają ze wspólnej bazy danych i wyposażone są we wspólne funkcje administracyjne. Budowa taka zapewnia elastyczna systemu, umożliwia jego rozbudów w przyszłości w zależności od zgłaszanych przez użytkowników potrzeb, a co najważniejsze pozwala skutecznie planować, realizować oraz analizować wszelkie zdarzenia gospodarcze.
Praca skrada się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy zdefiniowania, analizy i wyboru systemu MRP II.

Rozdział drugi zawiera informacje o specyfikacji MRP II i jego standaryzacji w systemie wspomagania zarządzania zasobami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo (materiałami, kadr, narzędziami, maszynami), czuć odrębne dziady: produkcji ze sprzedaży i finansami.

Rozdział trzeci to zastosowanie w systemie MRP II planowania zasobów dystrybucji (DRP). Zostały omówione:

  • dystrybucja i magazynowanie,
  • pozostaje środki (Internet, którego obecna zrewolucjonizowała współczesny obraz rynku).

W dobie globalizacji i perspektywie przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej konkurencyjna polskich przedsiębiorstw zależy od stosowania przez nie nowoczesnych technologii informacyjnych.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print