Specyfika działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych z udziałem samochodów osobowyc

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Charakterystyka wypadków drogowych i ratownictwa drogowego 5
1.1. Podstawowe pojęcia 5
1.2. Zawodowe służby ratownicze 6
1.3. Przyczyny powstawania wypadków drogowych 10
2. Zagadnienia prawne 13
2.1. Zasady odpowiedzialności prawnej podczas udzielania pomocy poszkodowanym 13
2.2. Zasady odpowiedzialności prawnej za spowodowanie wypadku 14
3. Wypadki w statystykach 14
4. Specjalistyczny sprzęt techniczny ratownictwa drogowego 20
4.1. CRS – system wspomagania ratowników 20
4.2. Przykłady specjalistycznego sprzętu ratowniczego 24
5. Specyfika działań ratowniczych podczas wypadków drogowych 38
5.1. Podstawowe zadania ratownicze na miejscu wypadku 38
5.2. Przykłady specyficznych sytuacji oraz pomoc techniczna 44
5.3. Problemy w zakresie ratownictwa technicznego w PSP 64
6. Zapobieganie wypadkom drogowym 66
Podsumowanie

Wstęp

Kolizje, wypadki oraz katastrofy drogowe są nieodłącznym skutkiem rozwoju motoryzacji. Przeciętny kierowca znacznie bardziej obawia się raka niż zagrożenia tego rodzaju, chociaż ryzyko śmierci jest tu znacznie mniejsze niż w wypadku drogowym. W ostatnim czasie władze samorządowe poprzez różnego rodzaju akcje pokazowe, media, szkolenia, próbują zwiększyć zainteresowanie ludzi w kwestii pomocy w razie wypadku. Rosnąca świadomość w tym zakresie spowodowała, że ważna stała się umiejętność pomocy ofiarom wypadków. Zbyt późne udzielenie pomocy jest przyczyną śmierci ponad 60% ofiar wypadków. Strach lub przekonanie, że pomoc wezwał już ktoś inny to najczęstsze czynniki pasywnego zachowania się ludzi. Pomoc ofiarom wypadku jest jednak nie tylko moralnym obowiązkiem – za zaniechanie pomocy grozi nawet kara więzienia. Natomiast nic nie grozi za błędy podczas udzielania pomocy. W większości wypadków drogowych pomoc nie polega na robieniu masażu serca, czy sztucznego oddychania metodą usta – usta, ale sprowadza się jedynie do wezwania pogotowia oraz zabezpieczenia ofiar i miejsca wypadku.

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na pewne fakty oraz zaprezentowanie możliwości, jakie daje nam współczesna technika. Praca prezentuje zagrożenia związane z coraz nowocześniejszymi pojazdami. Traktując wypadki komunikacyjne jako całość transportu we współczesnym świecie (transport morski, lądowy, powietrzny) mogłoby się okazać, że obszar badawczy przekracza możliwości narzucone przez reguły pisania pracy inżynierskiej. Dlatego też będzie omówiony szerzej tylko przypadek pomocy ratowniczej podczas wypadków drogowych z udziałem samochodów osobowych.

Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy to wprowadzenie do tematyki wypadków i akcji ratowniczych. Przedstawione zostały przede wszystkim podstawowe pojęcia dotyczące ratownictwa drogowego. Zaprezentowano tu specjalne służby ratownicze oraz obowiązki i zadania jakie mają podczas akcji ratunkowej.

Rozdział drugi informuje o zagadnieniach prawnych związane z akcją ratunkową oraz odpowiedzialnością za spowodowanie wypadku pod kątem prawa cywilnego oraz prawa karnego.
Zawarte w rozdziale trzecim statystyki prezentują skalę problemu, jakim są wypadki komunikacji. Rozdział czwarty to techniczna część pracy. Zawiera prezentację sprzętu do ratownictwa technicznego oraz opis ich podstawowych funkcji.

Rozdział piąty to część badawcza pracy. Przedstawia zasady bezpiecznego i skutecznego działania ratowniczego. Pokazuje zjawiska towarzyszące akcjom ratunkowym, służby ratownicze oraz szereg procedur, które zapewniają przede wszystkim skuteczną i bezpieczną akcję ratunkową. Udzielanie pomocy opisano pod kątem uczestnictwa specjalistycznych służb ratowniczych, oraz pomocy i działań świadków, uczestników wypadku, czyli słowem przypadkowych ratowników. Sytuacje na drodze potrafią być bardzo specyficzne i ilość ich jest ogromna, dlatego omówione zostały najbardziej popularne zdarzenia oraz czynności z nimi związane.

Rozdział szósty przedstawia metody poprawy bezpieczeństwa na drogach, ale i również sposoby, dzięki którym akcje ratunkowe można przeprowadzać sprawniej i skuteczniej. Zaprezentowana zostanie pod kątem ludzi oraz infrastruktury i przepisów, jakie są lub powinny być stosowane, aby groźba powstania wypadku była jak najmniejsza i usuwanie jego skutków powstawało z odpowiednią jakością i sprawnością.

W zakończeniu pracy zawarte są wnioski, które wynikają z przeprowadzonej analizy powyższych rozdziałów.

Liczba stron 74
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2009
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print