Rola wartości w życiu ucznia szkoły ponadpodstawowej

Liczba stron: 73

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Kielecki

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis Treści:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
Rola wartości w życiu gimnazjalisty

1.1. Definicja wartości, systemu wartości, hierarchii wartości- wyjaśnienie pojęć
1.2. Wartości w świetle badań naukowych
1.3. Rola kultury i wychowania w życiu młodego człowieka
1.4. Gimnazjalista w psychologii rozwojowej

ROZDZIAŁ II
Metodologia badań własnych

2.1. Uzasadnienie wyboru tematu. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4. Opis badanej grupy, terenu badań oraz organizacja i przebieg badań

ROZDZIAŁ III
Analiza i interpretacja wyników badań własnych

3.1. Wartości młodzieży w środowisku szkolnym
3.2. Rodzina a wartości młodzieży
3.3. Rola wartości moralnych w życiu młodzieży, hierarchia wartości w opinii badanych

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Aneks

Wstęp

Problematyka wartości oraz grupy odniesienia, które wpływają na kształtowanie się tych wartości w różnych społecznościach często poruszane są przez humanistów. Pojawiają się one w naukach uwrażliwionych na człowieka, takich jak socjologia, psychologia czy etyka, które zajmują się analizą istoty ludzkiej.

Bardzo istotnym elementem w kształtowaniu osobowości jest właśnie system wartości, który kształtuje się w okresie dorastania. Czy rzeczywiście tak jest? Czy młody człowiek powinien mieć jasno sprecyzowany cel życia opierający się na właściwym systemie wartości? Czy szkoła ma wpływ na kształtowanie się systemu wartości? Czy dziewczęta dokonują takich samych wyborów jak chłopcy? Problemy te uznałam za bardzo ciekawe, dlatego też postanowiłam uczynić syntezę literatury przedmiotu oraz poddać badaniom grupę młodzieży dorastającej, aby określić, jaki jest jej system wartości.

Wartością w znaczeniu psychologicznym jest to, co ważne dla istnienia aktywności i rozwoju człowieka w różnych okresach jego życia oraz jego wyobrażenia i przekonania o tym co ważne, godne pożądania i osiągnięcia.

Wartości pozostają w istotnej relacji do potrzeb (biologicznych, psychicznych i społeczno-kulturowych) człowieka związanych z jego życiem, aktywnością i rozwojem w środowisku ludzi oraz ze stanem i sposobem uświadamiania i zaspokajania tych potrzeb w danych warunkach społeczno-kulturowych.

Każde pokolenie posiada specyficzne dla siebie wartości, normy i sposoby postępowania, które ugruntowane zostały na bazie przeżytych doświadczeń. Środowiska te są wyjątkowe, ponieważ są one szczególnie wrażliwe na zmiany zachodzące w świecie, są otwarte i łatwo ulegają wpływom. Sama zaś nie ma trwale ukształtowanego systemu wartości. Powyższe cechy sprawiły, że grupa którą badałam wydała mi się bardzo interesująca, co skłoniło mnie do badań nad jej systemami wartości i kształtowaniem się jej poglądów aksjologicznych.

Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na sformułowane powyżej pytania.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print