Rola teatru w osiąganiu adaptacji społecznej przez osoby z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym

Liczba stron: 45

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..4
Rozdział 1.
Psychospołeczny portret osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym.
1.1. Funkcjonowanie osobowościowe młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną…..6
1.2. Funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym…..9

Rozdział 2.
Teatr jako forma terapii.
2.1. Znaczenie teatru w życiu człowieka…..12
2.2. Wartość terapeutyczna uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w zajęciach teatralnych na przykładzie Teatru Trochę Innego…..14
Rozdział 3.
Metodologia badań własnych.
3.1. Cel badań i problemy badawcze…..19
3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..19
3.3. Organizacja i przebieg badań…..20
3.4. Charakterystyka badanych osób…..20

Rozdział 4.
Prezentacja wyników badań własnych.
4.1. Miejsce teatru w osiąganiu adaptacji społecznej przez młodych dorosłych z niepełnosprawnością umysłową – analiza materiału empirycznego…..21
4.2. Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań – wnioski…..32

Rozdział 5.
Synteza pracy…..35

Bibliografia…..37
Aneks…..39

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print