Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu

Liczba stron: 59

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP……………..6
1.DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA W ŚWIETLE LITERATURY…………..7
1.1 Przedmiot i cele pedagogiki przedszkolnej…….7
1.2 Zadania pedagogiki przedszkolnej………9
1.3 Proces wychowania w przedszkolu…….12
1.4 Podstawowe metody pracy wychowawczej w przedszkolu…13
1.5 Środki dydaktyczne w wychowaniu przedszkolnym…..15
1.6 Rola gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym….18

2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH……22
2.1 Przedmiot i cel badań…………22
2.2 Problemy i hipotezy badawcze………24
2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze…..26
2.4 Teren i organizacja badań, charakterystyka grupy badawczej……34

3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH….35
3.1 Rodzaje zabaw dominujących w grupie – ich spontaniczność…..35
3.2. Rodzaje zabaw organizowanych w przedszkolu i ich wykorzystywanie przez nauczyciela……..37
3.3. Stosowane środki dydaktyczne i formy zajęć w procesie nauczania…………..39
3.4 Zadowolenie dzieci z gier grupowych które pomagają im w poznawaniu świata………..41
3.5 Gry i zabawy dydaktyczne w nawiązywaniu bliskich kontaktów w grupie…….43
3.6 Gry i zabawy dydaktyczne przyswajają nowe wiadomości i ułatwiają zdobywanie spostrzeżeń i informacji…..45
3.7 Najczęściej prowadzone czynności nauczyciela z dziećmi….47
3.8 Czas poświęcony na zabawy dowolne i zabawy kierowane w ciągu dnia…………..49

ZAKOŃCZENIE…………..51
1. Wnioski z badań……….52
2. Wskazania pedagogiczne dla nauczycieli….53
BIBLIOGRAFIA…………..55
ZAŁĄCZNIK…………..59

4.8/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print