Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu

Liczba stron: 59

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP 6

1.DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA W ŚWIETLE LITERATURY 7
1.1 Przedmiot i cele pedagogiki przedszkolnej 7
1.2 Zadania pedagogiki przedszkolnej 9
1.3 Proces wychowania w przedszkolu 12
1.4 Podstawowe metody pracy wychowawczej w przedszkolu 13
1.5 Środki dydaktyczne w wychowaniu przedszkolnym 15
1.6 Rola gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 18

2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 22
2.1 Przedmiot i cel badań 22
2.2 Problemy i hipotezy badawcze 24
2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze 26
2.4 Teren i organizacja badań, charakterystyka grupy badawczej 34

3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 35
3.1 Rodzaje zabaw dominujących w grupie – ich spontaniczność 35
3.2. Rodzaje zabaw organizowanych w przedszkolu i ich wykorzystywanie przez nauczyciela 37
3.3. Stosowane środki dydaktyczne i formy zajęć w procesie nauczania 39
3.4 Zadowolenie dzieci z gier grupowych które pomagają im w poznawaniu świata 41
3.5 Gry i zabawy dydaktyczne w nawiązywaniu bliskich kontaktów w grupie 43
3.6 Gry i zabawy dydaktyczne przyswajają nowe wiadomości i ułatwiają zdobywanie spostrzeżeń i informacji 45
3.7 Najczęściej prowadzone czynności nauczyciela z dziećmi 47
3.8 Czas poświęcony na zabawy dowolne i zabawy kierowane w ciągu dnia 49

ZAKOŃCZENIE 51
1. Wnioski z badań 52
2. Wskazania pedagogiczne dla nauczycieli 53
BIBLIOGRAFIA 55
ZAŁĄCZNIK 59

WSTĘP

Niniejsza praca dyplomowa skupia się na badaniu i analizie roli, jaką gry i zabawy dydaktyczne odgrywają w edukacji przedszkolnej. Praca ta jest podzielona na trzy główne sekcje.

W pierwszym dziale, „Działalność pedagogiczna przedszkola w świetle literatury”, autor przedstawia teoretyczne tło dotyczące roli przedszkola w edukacji dziecka, zwracając uwagę na cele, metody pracy, środki dydaktyczne i specyficzną rolę gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Drugi dział, „Metodologia badań własnych”, opisuje cel badań autora, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, a także charakterystykę grupy badawczej.

Trzeci dział, „Analiza wyników badań własnych”, prezentuje wyniki badań autora na temat roli gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu. Autor analizuje, jakie rodzaje zabaw dominują w grupie, jakie gry i zabawy są organizowane przez nauczyciela, jakie środki dydaktyczne są stosowane, jak dzieci reagują na gry grupowe, jak gry i zabawy dydaktyczne wpływają na relacje społeczne i proces uczenia się, jakie czynności nauczyciela są najczęściej prowadzone i ile czasu jest poświęcane na różne rodzaje zabaw.

Praca kończy się wnioskami z badań i wskazaniami pedagogicznymi dla nauczycieli. Ta praca dostarcza ważnych spostrzeżeń dotyczących roli gier i zabaw dydaktycznych w edukacji przedszkolnej, które mogą być użyteczne dla nauczycieli, pedagogów i rodziców.

4.8/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print