Rodzice jako partnerzy szkoły w edukacji wczesnoszkolnej dziecka

Liczba stron: 89

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski, Katowice

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

WSTĘP 6

1. WŁAŚCIWOŚCI ROZWOJOWE DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM. 7
1.1. Rozwój fizyczny. 10
1.2. Rozwój umysłowy/poznawczy. 13
1.3 Rozwój emocjonalny 19
1.4 Rozwój społeczny 23

2. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATOWYM. 28
2.1 Cele edukacji wczesnoszkolnej. Cele kształcenia i wychowania. 30
2.2 Elementy kształcenia zintegrowanego 32
2.3 Materiał nauki dla dziecka w młodszym wieku szkolnym. 35
3. WSPÓŁUDZIAŁ RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW KLASY. 37
3.1 Rodzina i szkoła jako podstawa wychowania 39
3.2 . Karta praw i obowiązków rodziców 44
3.3. Zadania i cele współdziałania nauczycieli i rodziców. 47
3.4 Formy współdziałania nauczycieli i rodziców 49

4. DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA RODZICÓW W SZKOLE DZIECKA 57
4.1. Działalność w Komitecie Rodzicielskim 58
4.2. Organizowanie czasu wolnego uczniów 61

5. PRZEDMIOT I CEL BADAŃ 64
5.1. Problem badawczy i jego uzasadnienie. 65
5.2. Zmienne i wskaźniki 67
5.3. Metody badań 69
5.4. Przebieg badań 76

6. RODZICE JAKO PARTNERZY SZKOŁY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DZIECKA- ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ. 77

ZAKOŃCZENIE 85

BIBLIOGRAFIA: 86

SPIS RYSUNKÓW 89

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print