Przestępczość zorganizowana

SPIS TREŚCI

Wstęp 2

I.. Pojęcie przestępczości zorganizowanej
I. 1. Definicja przestępczości zorganizowanej 3
I. 2. Charakterystyka działalności zorganizowanych grup przestępczych 10
I. 3. Rozwój przestępczości zorganizowanej na świecie 12

II. Wybrane instytucje i organy powołane do zwalczania przestępczości zorganizowanej
II. 1. Świadek 17
II. 1. 1. Świadek koronny 19
II. 1. 2. Świadek incognito 22
II. 2. Wybrane instytucje krajowe powołane do zwalczania przestępczości zorganizowanej
II. 2. 1. Policja 25
II. 2. 2. Prokuratura 26
II. 2. 3. Centralne Biuro Śledcze 28
II. 2. 4. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 29
II. 3. Wybrane instytucje międzynarodowe powołane do zwalczania przestępczości zorganizowanej
II. 3. 1. Europol 30
II. 3. 2. Eurojust 32
II. 3. 3. Interpol 34

III. Polskie zorganizowane grupy przestępcze
III. 1. Rys historyczny 36
III. 2. Charakterystyka polskich grup przestępczych 37
III. 3. Charakterystyczne obszary działalności grup polskich  39
III. 4. Międzynarodowe powiązania grup polskich 44

IV. Wpływ przestępczości zorganizowanej na państwo
IV. 1. Korupcja 47
IV. 2. Prognozowane kierunki rozwoju przestępczości zorganizowanej 52
IV. 3. Skuteczna walka z przestępczością zorganizowaną 53

ZAKOŃCZENIE 55
Bibliografia 57
Wykaz rysunków 60

WSTĘP

Współczesny człowiek chce być postrzegany przez otoczenie jako osoba zamożna, uzyskać pewien status społeczny poprzez posiadanie majątku. Jednakże nie zawsze dąży do jego zgromadzenia w sposób legalny. Po wyczerpaniu się katalogu możliwości zgodnych z prawem rozpoczyna działalność przestępczą w celu zgromadzenia jak największej ilości aktywów, niejednokrotnie mając wspólników, z którymi dzieli korzyści. Takie działanie prowadzi do powstania przestępczości zorganizowanej. W związku z jej dynamicznym rozwojem zarówno w Polsce jak na świecie przybliżenie tego zjawiska nabiera szczególnego znaczenia.

Mając na uwadze silny wpływ jaki wywierają zorganizowane grupy na różne obszary sfery gospodarczej, ekonomicznej, politycznej w państwie należy przybliżyć problematykę związaną z tym zjawiskiem. Niniejsza praca jest analizą zjawiska przestępczości zorganizowanej, jej historii, obecnej działalności oraz wpływu na różne obszary życia.

W rozdziale pierwszym ustala się definicję pojęcia „przestępczości zorganizowanej”, które wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest jednoznaczne. W kolejnej części przedstawione zostały charakterystyczne obszary działalności zorganizowanych grup przestępczych na świecie oraz rozwój zjawiska zawierający charakterystykę przestępczości włoskiej, japońskiej i chińskiej.

Rozdział drugi przedstawia i opisuje organy oraz instytucje powołane do walki z przestępczością zorganizowaną. W krajowym porządku prawnym najważniejszymi instytucjami są świadek, świadek incognito, świadek koronny. Do instytucji zaliczają się natomiast: policja, prokuratura, Centralne Biuro Śledcze, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Natomiast na arenie międzynarodowej są to: Europol, Eurojust i Interpol.

W kolejnym rozdziale przedstawione zostały polskie grupy przestępcze, ich cechy charakterystyczne, obszary ich działań oraz powiązania międzynarodowe.

Rozdział czwarty wskazuje jaki wpływ na państwo mają zorganizowane grupy przestępcze poprzez korupcję, prognozowane kierunki rozwoju zjawiska, jak również czynniki wpływające na efektywną walkę z przestępczością zorganizowaną.

W pracy wykorzystano liczne fachowe publikacje zajmujące się problematyką przestępczości zorganizowanej, jak również materiały prasowe oraz wyniki badań przeprowadzanych wśród społeczeństwa. Praca kończy się podsumowaniem i analizą literatury.

Liczba stron 60
Nazwa Szkoły Wyższej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2006
4.7/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print