Procedury i zabiegi rekultywacyjne dla zamknięcia starego składowiska odpadów

Spis treści

1. Wprowadzenie……………………3
2. Ustalenia terminologiczne………………….5
2.1. Definicja odpadów…………………5
2.2. Charakterystyka odpadów………………5
3. Przegląd przepisów prawa dotyczących eksploatacji i zamknięcia składowiska
odpadów…………………….9
3.1. Regulacje międzynarodowych aktów prawnych………….9
3.2. Krajowe akty prawne…………………12
4. System zabezpieczeń starych składowisk przed wpływem na środowisko…..15
5. Charakterystyka nieczynnego składowiska odpadów w Otwocku…….21
6. Przebieg rekultywacji środowiska………………..29
7. Propozycja działań niezbędnych do zamknięcia składowiska………34
8. Podsumowanie i wnioski………………….37
9. Spis literatury…………………..39
10. Spis rysunków i fotografii………………41

1. Wprowadzenie

Stan środowiska naturalnego w Polsce jest jednym z najbardziej dramatyczny spośród wszystkich krajów europejskich. W znacznym stopniu przyczynia się do tego zła gospodarka odpadami.
W wielu polskich wsiach nie ma oficjalnych wysypisk śmieci, a usuwanie odpadów na dzikich wysypiskach, zwykle w pobliskich lasach, nie jest niczym nadzwyczajnym. W miastach, wysypiskowy sposób składowania odpadów jest najbardziej rozpowszechnioną metodą ich unieszkodliwiania. Główną przyczyną takiej popularności wysypisk jest stosunkowo niski koszt ich budowy i eksploatacji. Jednakże procesy butwienia i rozkładu związków organicznych są powolne, co wiąże się z bardzo dużym zapotrzebowaniem na teren.

Prawidłowy wybór terenu pod wysypisko to najtrudniejsze zadanie w gospodarce odpadami. Przy lokalizacji składowiska odpadów komunalnych projektanci napotykają na trudności związane ze znalezieniem terenu o odpowiednio dużej powierzchni, który jednocześnie odpowiadałby wymogom sanitarnym i gospodarczym. Głównym jednak problemem jest ogólna niechęć społeczeństwa i strach przed ewentualnymi konsekwencjami takiego „sąsiedztwa”.

Różnorodność fizyczna i chemiczna materiałów oraz długi czas przebywania na składowisku w zmiennych warunkach atmosferycznych, wywołuje szereg procesów fermentacyjnych i gnilnych, których produkty przedostają się do powietrza, wody i gleby. Uciążliwość zapachowa wysypisk, odcieki wodne o dużej zawartości związków toksycznych oraz zmiany składu gleby, są czynnikami zmieniającymi środowisko w ich otoczeniu. Możliwość przedostawania się zanieczyszczonych odcieków do wód podziemnych wymusza konieczność badania ich składu i oczyszczania. Gazy ze składowisk charakteryzują się nieprzyjemnym zapachem, obniżają komfort życia, oraz zawierają wiele związków szkodliwych dla zdrowia w tym rakotwórczych.

Obecnie w Polsce kładzie się nacisk na zmianę prymitywnych wysypisk śmieci na poprawnie prowadzone składowiska odpadów. Badania dotyczące pomiaru składu powietrza, wód i gleby w ich otoczeniu pozwalają na wzbogacenie wiedzy o rodzaju i zasięgu oddziaływania. Wiedza ta umożliwia prawidłowe projektowanie nowych składowisk, oraz prawidłową eksploatację i rekultywację już istniejących, tak aby minimalizować ich szkodliwe oddziaływanie na otaczające środowisko.

Znaczącym sposobem walki z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego również przez stare wysypiska odpadów są Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS), które mają za zadanie dostarczyć informacji o danym przedsięwzięciu w celu podjęcia stosownych decyzji związanych z rekultywacją tych obiektów.

Z uwagi na powyższe zagadnienie gospodarki odpadami oraz metod ich unieszkodliwiania jest nader aktualne.

Celem pracy jest przedstawienie procedur i zabiegów rekultywacyjnych dla zamknięcia starego składowiska odpadów komunalnych w Otwocku.

Liczba stron 41
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2008
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print