Polityka regionalna i strukturalna Unii Europejskiej

Spis treści:
Wstęp……………………4
1. Kształtowanie się wspólnotowej polityki regionalnej……..5
1.1 Znaczenie pomocy strukturalnej i jej ewolucja……..5
1.2 Zasady polityki regionalnej…………..7
1.3 Klasyfikacja statystyczna regionów- NUTS………9
2. Finansowe instrumenty pomocy strukturalnej……….17
2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego……18
2.2 Europejski Fundusz Społeczny………..20
2.3 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
– Sekcja Orientacji…………..23
2.4 Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa……..27
2.5 Fundusz Spójności…………..28
3. Reformy funduszy strukturalnych w latach 1989-1993
i 1994-1999………………30
3.1 Wprowadzenie priorytetowych celów……..31
3.2 Podsumowanie i efekty dwóch pierwszych programów
pomocy strukturalnej…………..35
4. Polityka spójności w latach 2000-2006………..38
5. Polityka spójności UE po 2006 roku………..41
5.1 Priorytety polityki spójności w okresie 2007-2013….41
5.2 Rozwiązania systemowe………….42
5.3 Ocena efektywności polityki strukturalnej………43
Zakończenie………………..45
Spis tabel i rysunków………………46
Bibliografia…………………47

Liczba stron 48
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print