Poczucie integracji społecznej w Ośrodku Szkolno wychowawczym młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekki

Liczba stron: 73

Nazwa Szkoły Wyższej: Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. Analiza przedmiotu badań w literaturze 4
1.1. Pojęcie integracji społecznej w kontekście niepełnosprawności intelektualnej 4
1.2. Rola rodziny w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie 13
1.3. Rola szkoły w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie 18
1.4. Społeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim 26
1.5. Bariery w integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie 36

ROZDZIAŁ 2. Metodologia badań własnych 46
2.1. Cel i przedmiot badań 46
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
2.3. Metody, techniki i narzędzia badań 49
2.4. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 53

ROZDZIAŁ 3. Problem w świetle badań własnych 54

ZAKOŃCZENIE 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 68
BIBLIOGRAFIA 69
ANEKS 72
STRESZCZENIE 73

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print