Nagrody i kary jako narzędzia stosowane w procesie wychowania

Liczba stron: 89

Nazwa Szkoły Wyższej: –

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….. 4

Rozdział 1.
Rodzina jako środowisko wychowawcze.
1.1. Definicja i funkcje rodziny….. 7
1.2. Style wychowania w rodzinie….. 13
1.3. Postawy rodzicielskie wobec dzieci….. 20

Rozdział 2.
Nagrody i kary w procesie wychowania.
2.1. Problematyka nagród i kar w literaturze….. 26
2.2. Rola bodźców pozytywnych i negatywnych w regulowaniu zachowań….. 32
2.3. Funkcje nagrody i kary w systemach wychowawczych….. 36

Rozdział 3.
Metodologiczne założenia badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań….. 41
3.2. Problemy badawcze….. 43
3.3. Zmienne i wskaźniki zmiennych….. 45
3.4. Metoda, techniki oraz narzędzia badawcze….. 48
3.5. Organizacja i przebieg badań….. 52

Rozdział 4.
Nagrody i kary w procesie wychowania w świetle badań własnych.
4.1. Charakterystyka badanej populacji ….. 55
4.2. Przyczyny i częstotliwość karania i nagradzania….. 56
4.3. Rodzaje kar i nagród stosowanych przez rodziców….. 62
4.4. Efektywność stosowania kar i nagród w procesie wychowawczym ….. 68

Zakończenie….. 76
Bibliografia….. 80
Spis tabel i wykresów….. 83
Aneksy….. 84

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print