Możliwość ekologizacji rolnictwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego

SPIS TREŚCI

1. Cele
2. Metodyka
3. Rolnictwo a skażenie środowiska
4. Rys historyczny i założenia rolnictwa ekologicznego
5. Rolnictwo ekologiczne w Polsce
5.1 Aktualna sytuacja rozwoju rolnictwa ekologicznego
5.2 Program atestacji
5.3 Dofinansowanie rolnictwa ekologicznego
5.4 Polski system inspekcji
5.5 Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym
6. Rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej
6.1 Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa ekologicznego
7. Rozwój rolnictwa ekologicznego w województwie mazowieckim
7.1 Uwarunkowania fizyczno-geograficzne województwa mazowieckiego
7.2 Działalność Ośrodka Informacyjnego Rolnictwa Ekologicznego w Sannikach
7.3 Charakterystyka wybranych gospodarstw ekologicznych województwa mazowieckiego
8. Podsumowanie
Bibliografia

Liczba stron 50
Nazwa Szkoły Wyższej WSHIE Ciechanów
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 1999

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, odpowiedzialnym za dostarczanie żywności dla ludności i zaspokajanie jej potrzeb żywieniowych. Jednocześnie jest ono jednym z największych emitorów szkodliwych substancji do środowiska, takich jak amoniak, dwutlenek węgla i metan. W Polsce, rolnictwo stanowi ważny składnik gospodarki, zwłaszcza w województwie mazowieckim, gdzie znajdują się znaczne obszary rolnicze i intensywne uprawy. W ostatnich latach coraz więcej mówi się o potrzebie ekologizacji rolnictwa, aby zapewnić zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Celem niniejszej pracy jest analiza możliwości ekologizacji rolnictwa w Polsce, na przykładzie województwa mazowieckiego. Zostaną przeanalizowane różne metody i technologie, które pozwalają na zwiększenie efektywności i jakości produkcji rolniczej, jednocześnie zmniejszając jej negatywny wpływ na środowisko.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print