Metody wychowawcze w rodzinie wielodzietnej

Liczba stron: 71

Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1 Metody wychowawcze
1.1 Wychowanie w rodzinie ………..1
1.2 Metody wychowawcze w rodzinie …….13

Rozdział 2 Rodzina wielodzietna
2.1 Rodzina ……………20
2.2 Rodzina wielodzietna ……….32

Rozdział 3 Metodologiczna charakterystyka badań własnych
3.1 Cele badawcze …………..42
3.2 Problemy badawcze ………44
3.3 Zmienne i wskaźniki ……….47
3.4 Metoda, technika, narzędzie badawcze ….49
3.5 Organizacja i przebieg badań ………53

Rozdział 4 Wyniki badań i ich analiza …..55

Spis wykresów …………66
Bibliografia ………….67

Wstęp

Moja praca w całości poświęcona jest rodzinie, przede wszystkim rodzinie wielodzietnej. Pojęcie rodziny może mieć różne znaczenie w społeczeństwach, różnice te są przede wszystkim widoczne w liczbie członków czy sposobie podtrzymywania więzi rodzinnych, jednak niezaprzeczalnie rodzina jest podstawową komórką życia społecznego i powinna być ona objęta opieką i troską oraz szczególną uwagą zarówno ze strony władz jak i całego społeczeństwa. W Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej kładzie szczególny nacisk na politykę prorodzinną. Coraz częściej również zwraca się uwagę na niż demograficzny w kraju oraz jego ogromne, czasem nieodwracalne konsekwencje. Jednak mimo tych starań nadal bardzo rzadko porusza się kwestie wielodzietności, no co dowodem są publikacje dotyczące tychże rodzin pochodzące wyłącznie z lat 1980 – 1990.

W obecnych czasach wielodzietność kojarzy się głównie z biedą, niskim wykształceniem oraz nieudolnością wychowawczą rodziców. Rodziny takie często spychane są na margines życia społecznego, przez co jeszcze trudniej jest im żyć godnie we współczesnym, polskim społeczeństwie. Rodziny wielodzietne powinny być objęte szczególną ochroną, a tym czasem są pomijane, odpychane i dyskryminowane przez władze i społeczeństwo, co sprzyja występowaniu w tych rodzinach niedostatku opieki nad dziećmi, problemów wychowawczych oraz niedostatków materialnych czyli biedy.

Rodziny wielodzietne borykają się z wieloma problemami z którymi coraz częściej same nie potrafią sobie poradzić, szukają pomocy, jednak polski system opiekuńczy proponuje dla tej rodziny przede wszystkim różnorodne formy pomocy materialnej, poświęcając niewiele uwagi pomocy w wychowaniu, opiece czy kształceniu młodych pokoleń. Jest to niewątpliwie istotna kwestia działań społecznych państwa, ale i zainteresowania żyjących w tym państwie ludzi.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print