Koszt pozyskiwania kapitału

Spis Treści:

1. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie – wprowadzenie. 3

2. Struktura kapitału przedsiębiorstwa. 5

3. Koszt kapitału. 15
3.1. Koszt kapitału własnego. 15
3.2. Koszt kapitału obcego. 22
3.3. Przeciętny (średni) ważony koszt kapitału (Weighted Averaged Cost of Capital -WCC). 27
3.4. Krańcowy koszt kapitału. 30

4. Kształtowanie struktury kapitału. 32

Literatura 43

Literatura

1. B. Woźniak-Sobczak, Gospodarowanie kapitałem w firmie, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1996.

2. R. Borowiecki, J. Czaja, A Jaki, Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. TNOiK, Kraków 1997.

3. Fedorowicz: Rynek pieniądza i rynek kapitału, Poltext, Warszawa 1997.

4. J.Butra, A.Janowski, J.Wicki, S.Siewierski, K.Waniewska, Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii, Polska Akademia Nauk, Kraków 1999.

5. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

6. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

7. W.Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin sp. z o.o., Warszawa 2001.

8. J. Ickiewicz, Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.

9. T. Łuczka, Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, Poznań 1997.

10. E.W.Davis, J. Poinion, Finanse i firma, PWE, Warszawa 1997.

11. L. Szyszko, Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

12. A. Sierpińska, T.Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

13. H.Walica, Inwestycje przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1996.

14. W.Pluta, Planowanie Finansowe w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print