Konstruowanie wiedzy społecznej w edukacji wczesnoszkolnej

Liczba stron: 52

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Wstęp 2

Rozdział 1. Konstruowanie wiedzy w edukacji wczesnoszkolnej 3
1.1. Pojęcie wiedzy 3
1.2. Konstruowanie wiedzy w szkole 8
1.3. Rozwój społeczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym 11

Rozdział 2. Wiedza społeczna w klasach I-III 17
2.1. Wiedza społeczna jako element wiedzy w edukacji wczesnoszkolnej 17
2.2. Tematyka społeczna w programach i podręcznikach w klasach I-III. 18
2.3. Nowe obszary edukacji społecznej w klasach początkowych 23

Rozdział 3. Dziecko jako poszukiwacz wiedzy 29
3.1. Integracja treści i integracja wiedzy ucznia 29
3.2. Propozycje zajęć. 31
3.2.1. Rak? Czy to tylko skorupiak? 31
3.2.2. Niepełnosprawny to wcale nie znaczy gorszy 34
3.2.3. KOMBA BRUCA! 37
3.2.4. Ludzie bez domów 41
3.2.5. Czy wszyscy jesteśmy tacy sami? 43
3.2.6. Subkultury – mam prawo do swojej tożsamości. 46
3.2.7. Pożyczać czy nie pożyczać? 48

Zakończenie 50
Bibliografia 51

Praca licencjacka pt. „Konstruowanie wiedzy społecznej w edukacji wczesnoszkolnej” prezentuje temat wiedzy społecznej w kontekście edukacji wczesnoszkolnej.

W rozdziale pierwszym autor omawia konstruowanie wiedzy w edukacji wczesnoszkolnej. Wprowadza pojęcie wiedzy, rozwija temat konstruowania wiedzy w szkole, a następnie omawia rozwój społeczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

W rozdziale drugim praca koncentruje się na wiedzy społecznej w klasach I-III. Autor omawia wiedzę społeczną jako element wiedzy w edukacji wczesnoszkolnej, a następnie analizuje tematykę społeczną w programach i podręcznikach dla klas I-III. Rozdział kończy temat nowych obszarów edukacji społecznej w klasach początkowych.

Trzeci rozdział poświęcony jest tematyce dziecka jako poszukiwacza wiedzy. Autor prezentuje temat integracji treści i integracji wiedzy ucznia, po czym przedstawia propozycje zajęć na różne tematy społeczne, takie jak: rak i percepcja niepełnosprawności, zrozumienie dla osób bezdomnych, akceptacja różnorodności i subkultur, oraz zagadnienie pożyczania.

Praca kończy się zakończeniem, w którym autor podsumowuje główne punkty pracy, oraz bibliografią. Praca jest cenna dla osób zainteresowanych edukacją społeczną na poziomie wczesnoszkolnym, oferując praktyczne propozycje zajęć i szereg ważnych obserwacji.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print