1

Konstruowanie wiedzy społecznej w edukacji wczesnoszkolnej

Liczba stron: 52

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Wstęp 2

Rozdział 1. Konstruowanie wiedzy w edukacji wczesnoszkolnej 3
1.1. Pojęcie wiedzy 3
1.2. Konstruowanie wiedzy w szkole 8
1.3. Rozwój społeczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym 11

Rozdział 2. Wiedza społeczna w klasach I-III 17
2.1. Wiedza społeczna jako element wiedzy w edukacji wczesnoszkolnej 17
2.2. Tematyka społeczna w programach i podręcznikach w klasach I-III. 18
2.3. Nowe obszary edukacji społecznej w klasach początkowych 23

Rozdział 3. Dziecko jako poszukiwacz wiedzy 29
3.1. Integracja treści i integracja wiedzy ucznia 29
3.2. Propozycje zajęć. 31
3.2.1. Rak? Czy to tylko skorupiak? 31
3.2.2. Niepełnosprawny to wcale nie znaczy gorszy 34
3.2.3. KOMBA BRUCA! 37
3.2.4. Ludzie bez domów 41
3.2.5. Czy wszyscy jesteśmy tacy sami? 43
3.2.6. Subkultury – mam prawo do swojej tożsamości. 46
3.2.7. Pożyczać czy nie pożyczać? 48

Zakończenie 50
Bibliografia 51