Kompetencje matematyczne dzieci sześcioletnich w środowisku miejskim

Liczba stron: 82

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Bydgoska

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2002

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Kształcenie matematyczne dzieci w wieku przedszkolnym
1.1.Dojrzałość szkolna do uczenia się matematyki
1.2. Cele kształcenia matematycznego na poziomie przedszkola
1.3.Treści matematyczne w programie nauczania dla sześciolatków i w klasie I
1.4.Kompetencje matematyczne sześciolatków przed rozpoczęciem nauki w szkole

2.Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cele badań
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4. Przebieg i organizacja badań
2.5. Charakterystyka badanych grup

3.Wyniki badań nad kompetencjami matematycznymi dzieci sześcioletnich przed rozpoczęciem nauki w szkole
3.1. Kompetencje matematyczne dzieci sześcioletnich przed rozpoczęciem nauki w szkole
3.2.Rodzaj zdobytych umiejętności matematycznych przez dzieci.
3.3. Umiejętności matematyczne sprawiające trudności dzieciom sześcioletnim

Podsumowanie i wnioski
Streszczenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Aneksy

Praca licencjacka pt. „Kompetencje matematyczne dzieci sześcioletnich w środowisku miejskim” jest zbadaniem umiejętności matematycznych dzieci w wieku sześciu lat, z perspektywy edukacji przedszkolnej.

W pierwszym rozdziale omawiane są aspekty kształcenia matematycznego dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dojrzałość szkolna do nauki matematyki, cele kształcenia matematycznego na poziomie przedszkolnym, treści matematyczne w programie nauczania dla sześciolatków i w pierwszej klasie, a także kompetencje matematyczne sześciolatków przed rozpoczęciem edukacji szkolnej.

Drugi rozdział skupia się na metodologii przeprowadzonych badań, omawiając przedmiot i cele badań, problemy badawcze i hipotezy robocze, metody, techniki i narzędzia badawcze, przebieg i organizację badań, a także charakterystykę badanych grup.

W trzecim rozdziale przedstawione są wyniki badań dotyczące kompetencji matematycznych dzieci sześcioletnich. Praca skupia się na analizie umiejętności matematycznych dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole, rodzajach zdobytych umiejętności matematycznych oraz umiejętnościach matematycznych sprawiających dzieciom trudności.

Na koniec autor podsumowuje wyniki badań i wnioski, po czym następuje sekcja zawierająca bibliografię, spis tabel i rysunków oraz aneksy.

4.7/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print