Karta praw podstawowych jako promocja praw człowieka w państwach Unii Europejskiej

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Unia Europejska – geneza, historia, cele
1.1. Geneza i historia powstania Unii Europejskiej
1.1.1. Idee przed rokiem 1945
1.1.2. Idee po roku 1945
1.1.3. Kalendarium historii powstawania Unii Europejskiej
1.2. Cele działania Unii Europejskiej
1.2.1. Cele współpracy w obszarze Unii Europejskiej

Rozdział 2
Geneza Karty Praw Podstawowych i traktaty reformujące ją
2.1. Prawa podstawowe wewnątrz UE dotyczące praw człowieka
2.1.1. Karta Praw Podstawowych
2.1.2. Godność
2.1.3. Wolność
2.1.4. Równość
2.1.5. Prawa obywatelskie
2.1.6. Sprawiedliwość
2.1.7. Geneza Karty Praw Podstawowych
2.2. Traktaty dotyczące Karty Praw Podstawowych
2.2.1. Traktat nicejski
2.2.3. Traktat lizboński

Rozdział 3
Spory i dyskusje wokół Karty Praw Podstawowych w Polsce
3.1. Karta Praw Podstawowych a prawo polskie
3.1.1. Karta Praw Podstawowych a polski porządek prawny
3.1.2. Ogólna analiza porównawcza wybranych przepisów Karty Praw Podstawowych i Konstytucji RP
3.2. Dyskusje wokół Karty Praw Podstawowych w świetle rozwiązań traktatu lizbońskiego
3.2.1. Zarzuty dotyczące traktatu lizbońskiego
3.2.1. Dyskusje za i przeciw Karcie Praw Podstawowych

Zakończenie
Bibliografia
Załącznik 1
Karta Praw Podstawowych
Załącznik 2
Traktat o Unii Europejskiej tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone przez Traktat Nicejski

Liczba stron 102
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2011
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print