Budowa stołu laboratoryjno-pomiarowego do wykonywania ćwiczeń z pracowni elektrycznej i elektronicznej

SPIS TREŚCI

1. CEL PRACY…………………………………………………………………………. 2
2. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC
KONTROLNO – POMIAROWYCH………………………………………………… 3
2.1. Ogólne zasady bezpiecznego wykonywania prac kontrolno – pomiarowych… 3
3. WYKAZ ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
STOŁU LABORATORYJNEGO……………………………………………………. 5
4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANOWISK POMIAROWYCH…………… 6
4.1. Opis techniczny stanowisk pomiarowych…………………………………….. 6
4.2. Schematy elektryczne układu połączeń stanowisk kontrolno-pomiarowych … 6
5. OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
STOŁU LABORATORYJNEGO……………………………………………………. 10
5.1. Mierniki analogowe…………………………………………………………… 10
5.1.1. Amperomierz – dane techniczne…………………………………………. 10
5.1.2. Zasada działania amperomierza………………………………………….. 11
5.1.3. Woltomierz – dane techniczne…………………………………………… 12
5.1.4. Zasada działania woltomierza……………………………………………. 13
5.1.5. Cechy eksploatacyjne mierników elektrycznych………………………… 14
5.2. Wyłącznik różnicowoprądowy………………………………………………… 15
5.2.1. Wyłącznik różnicowoprądowy – dane techniczne……………………….. 15
5.2.2. Zastosowanie, budowa i działanie wyłącznika…………………………… 16
5.2.3. Zasady instalowania wyłączników różnicowoprądowych……………….. 18
5.2.4. Funkcje pełnione przez urządzenia różnicowoprądowe………………….. 21
5.2.5. Rodzaje wyłączników ochronnych różnicowoprądowych……………….. 22
5.3. Stycznik……………………………………………………………………….. 24
5.3.1. Stycznik elektromagnetyczny – dane techniczne………………………… 24
5.3.2. Zastosowanie, budowa i zasada działania stycznika……………………… 24
5.3.3. Rodzaje styczników……………………………………………………… 26
5.3.4. Zasady doboru……………………………………………………………. 27
5.4. Transformator..………………………………………………………………… 28
5.4.1. Transformator – dane techniczne………………………………………… 28
5.4.2. Budowa i zasada działania transformatora……………………………….. 29
5.4.3. Regulacja napięcia i przełączniki zaczepów……………………………… 31
5.5 Regulator napięcia…………………………………………………………….. 33
5.6 Zasilacz sieciowy napięcia stałego 5 V i 12 V………………………………… 36
5.7 Klasyfikacja błędów pomiarowych……………………………………………. 42
6. OZNACZENIA PRZEWODÓW I ZACISKÓW…………………………………….. 45
7. ZAKOŃCZENIE…………………………………………………………………….. 46
8. BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………….. 47

1. CEL PRACY

Celem pracy jest zbudowanie stołu laboratoryjnego, składającego się z dwóch stanowisk kontrolno-pomiarowych, służącego jako pomoc dydaktyczna dla słuchaczy Zaocznego Technikum dla Dorosłych „Interlogos” s.c. w Bełchatowie. Wykonane stanowiska będą wykorzystywane na lekcjach pracowni elektrycznej, instalacji elektrycznych, elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, itp.
W pracy zawarto także przegląd i analizę najważniejszych elementów elektrycznych, z których składają się stanowiska. Zwrócono uwagę nie tylko na budowę i zasadę działania poszczególnych urządzeń, ale także na warunki eksploatacyjne.

Tytuł
Budowa stołu laboratoryjno-pomiarowego do wykonywania ćwiczeń z pracowni elektrycznej i elektronicznej
Podtytuł
Autor zastrzeżony
Liczba stron 48
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2005