Budowa stołu laboratoryjno-pomiarowego do wykonywania ćwiczeń z pracowni elektrycznej i elektronicznej

SPIS TREŚCI

1. CEL PRACY 2
2. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC KONTROLNO – POMIAROWYCH 3
2.1. Ogólne zasady bezpiecznego wykonywania prac kontrolno – pomiarowych 3
3. WYKAZ ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ STOŁU LABORATORYJNEGO 5
4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANOWISK POMIAROWYCH 6
4.1. Opis techniczny stanowisk pomiarowych 6
4.2. Schematy elektryczne układu połączeń stanowisk kontrolno-pomiarowych  6
5. OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ STOŁU LABORATORYJNEGO 10
5.1. Mierniki analogowe 10
5.1.1. Amperomierz – dane techniczne 10
5.1.2. Zasada działania amperomierza 11
5.1.3. Woltomierz – dane techniczne 12
5.1.4. Zasada działania woltomierza 13
5.1.5. Cechy eksploatacyjne mierników elektrycznych 14
5.2. Wyłącznik różnicowoprądowy 15
5.2.1. Wyłącznik różnicowoprądowy – dane techniczne 15
5.2.2. Zastosowanie, budowa i działanie wyłącznika 16
5.2.3. Zasady instalowania wyłączników różnicowoprądowych 18
5.2.4. Funkcje pełnione przez urządzenia różnicowoprądowe 21
5.2.5. Rodzaje wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 22
5.3. Stycznik 24
5.3.1. Stycznik elektromagnetyczny – dane techniczne 24
5.3.2. Zastosowanie, budowa i zasada działania stycznika 24
5.3.3. Rodzaje styczników 26
5.3.4. Zasady doboru 27
5.4. Transformator 28
5.4.1. Transformator – dane techniczne 28
5.4.2. Budowa i zasada działania transformatora 29
5.4.3. Regulacja napięcia i przełączniki zaczepów 31
5.5 Regulator napięcia 33
5.6 Zasilacz sieciowy napięcia stałego 5 V i 12 V 36
5.7 Klasyfikacja błędów pomiarowych 42
6. OZNACZENIA PRZEWODÓW I ZACISKÓW 45
7. ZAKOŃCZENIE 46
8. BIBLIOGRAFIA 47

1. CEL PRACY

Celem pracy jest zbudowanie stołu laboratoryjnego, składającego się z dwóch stanowisk kontrolno-pomiarowych, służącego jako pomoc dydaktyczna dla słuchaczy Zaocznego Technikum dla Dorosłych „Interlogos” s.c. w Bełchatowie. Wykonane stanowiska będą wykorzystywane na lekcjach pracowni elektrycznej, instalacji elektrycznych, elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, itp.

W pracy zawarto także przegląd i analizę najważniejszych elementów elektrycznych, z których składają się stanowiska. Zwrócono uwagę nie tylko na budowę i zasadę działania poszczególnych urządzeń, ale także na warunki eksploatacyjne.

Tytuł
Budowa stołu laboratoryjno-pomiarowego do wykonywania ćwiczeń z pracowni elektrycznej i elektronicznej
Podtytuł
Autor zastrzeżony
Liczba stron 48
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2005
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print