Analiza porównawcza modeli barw stosowanych w multimedialnych urządzeniach zewnętrznych

Liczba stron: 202

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Spis treści

1 Wstęp. 4

2 Światło achromatyczne. 10
2.1 Aproksymacja półtonowa 13

3 Barwa, opis fizyczny a wrażenie barwy, opis psychofizyczny, postrzeganie barw. 16
3.1 Różne aspekty pojęcia barwy. 18
3.1.1 Barwy w fizyce. 18
3.1.2 Matematyczno-fizyczne pojęcie barwy. 20
3.1.3 Fizjologiczne aspekty barwy. 56
3.1.4 Psychologiczne aspekty barwy. 66

4 Opis wybranych modeli barw stosowanych w multimediach 72
4.1 Model RGB 80
4.2 Model CMY 83
4.3 Model CMYK. 90
4.4 Model YUV. 93
4.5 Model YIQ. 95
4.6 Model YCbCr. 100
4.7 Model HSV. 103
4.8 Model HLS. 108
4.9 Model RGYB. 111
4.10 Interakcyjny wybór barwy. 113

5 Programy przeliczające określone barwy w modelu RGB na inne modele barw 116

6 Dobór barw – zasady doboru, tabele barw, barwa w programach interakcyjnych. 120

7 Reprodukcja Barw problemy zgodności przestrzeni barw, kalibracja urządzeń, kompresja barw w obrazie, reprodukcja na nośnikach trwałych: substraktywne mieszanie barw, metody barwienia podłoża. 128

8 Ogólna charakterystyka, cele, metody i techniki zarządzania kolorem w DTP. 170

9 Analiza porównawcza modeli barw stosowanych w multimedialnych urządzeniach zewnętrznych. 180

10 Wnioski i uwagi końcowe. 182

11 Technologia produkcji opakowania miękkiego na przykładzie drukarni fleksograficznej. 186
11.1 Zasada druku. 187
11.2 Warianty druku we fleksografii. 187
11.3 Zalety i wady procesu druku fleksograficznego. 188
11.4 Przygotowanie projektu opakowania. 189
11.5 Określenie procesu technologicznego do wytworzenia opakowania. 190
11.6 Przygotowanie form. 190
11.7 Fleksograficzne formy drukowe i montaż płyt drukujących. 192
11.8 Proces druku. 193
11.9 Proces laminacji. 194
11.10 Konfekcjonowanie i pakowanie gotowego wyrobu. 197

12 Wykaz literatury. 200
13 Wykaz pojęć i oznaczeń występujących w pracy 202

Wstęp

Barwa to wrażenie zmysłowe, które powstaje w mózgu. Subiektywne, elementarne odczuwanie wywołane przez bodziec barwny, zależne jest od czynników fizjologicznych i psychologicznych. Barwny obraz może szybko przekazywać bardzo dużą ilość informacji, ponieważ ludzki zmysł wzroku stanowi wysoce wyrafinowany procesor informacji. Oznacza to, że ruchomy obraz może w krótkim czasie przekazać jeszcze większą ilość informacji, a ponadto potrafi zauważać i interpretować ruch. Ciąg obrazów szybko pokazywanych jeden za drugim stanowi dla obserwatora pojedynczy obraz ruchomy, a system oko-mózg jest w stanie, w odpowiednich warunkach i określonej szybkości wyświetlania poszczególnych obrazów, wygenerować wrażenie ruchu ciągłego ciągu poszczególnych (nieruchomych) obrazów…

4.5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print