Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa „Wyborowa” S.A.

Liczba stron: 94

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2004

Spis Treści

Wstęp
1. Istota kosztów w działalności przedsiębiorstwa
1.1 Pojecie kosztów własnych
1.2 Klasyfikacja kosztów własnych
1.3 Metody analizy kosztów własnych
2. Charakterystyka organizacyjno – funkcjonalna badanego podmiotu
2.1 Historia powstania i działalności
2.2 Przedmiot działalności
2.3 Pozycja rynkowa
2.4 Struktura zatrudnienia
3. Analiza całkowitych kosztów własnych badanego podmiotu w latach 1998-2001
3.1 Analiza kosztów własnych w układzie rodzajowym
3.2 Analiza kosztów własnych w układzie kalkulacyjnym
4. Wpływ kosztów własnych na sytuację ekonomiczną badanej jednostki
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis schematów

Wstęp

Celem głównym niniejszej pracy jest analiza całkowitych kosztów własnych jakie poniosła Spółka „Wyborowa” S.A. w badanym okresie.

Całość podjętych w pracy rozważań ujęto we wstępie, czterech rozdziałach i zakończeniu.

W rozdziale pierwszym została wyjaśniona sama istota kosztów w szeroko rozumianym znaczeniu tego słowa, oraz omówiona została zasada współmierności kosztów.

W rozdziale drugim przedstawiona została charakterystyka badanego podmiotu, przedmiot jego działania, dokonano analizy stanu zatrudnienia pod kątem jego poziomu i struktury w różnych przekrojach oraz pozycja rynkowa na tle innych przedsiębiorstw branży alkoholowej.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print