Gospodarka odpadami komunalnymi jako element ochrony środowiska

Spis treści Wstęp I. Elementy środowiska naturalnego 1. Pojęcie środowiska naturalnego. 2. Charakterystyka elementów środowiska naturalnego. 3. Odpady komunalne jako składnik środowiska naturalnego. II. Rodzaje odpadów i ich właściwości technologiczne. 1. Klasyfikacja odpadów. 2. Ilość i skład odpadów komunalnych. 3. Odpady przemysłowe niemasowe. 4. Zagrożenia wynikające z niekontrolowanego składowania odpadów. III. Kształtowanie systemu gospodarki odpadami … Czytaj dalej