Ryzyko w kredytowaniu gospodarstw domowych

RYZYKO W KREDYTOWANIU GOSPODARSTW DOMOWYCH

Spis treści:

WSTĘP 4

Rozdział I – Gospodarstwo domowe jako kredytobiorca 6
1. Pojęcie i funkcje gospodarstwa domowego 6
2. Problemy optymalizacji rzeczowej struktury konsumpcji 8
3. Alokacja konsumpcji w czasie 12
4. Skłonność gospodarstw domowych do korzystania z kredytów konsumpcyjnych 15
5. Makroekonomiczne skutki kredytów konsumpcyjnych 20

Rozdział II – Kredyt konsumpcyjny w strategii banku 31
1. Znaczenie kredytu w ekonomii banku 31
1.1. Kredyty w bilansie banku 32
1.2. Akcja kredytowa a wynik finansowy banku 34
2. Klasyfikacja kredytów konsumpcyjnych 38
2.1. Kredyty gotówkowe 39
2.2. Kredyty bezgotówkowe 45
3. Ryzyko kredytowania ludności 51
1.1. Ryzyko wynikające z sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa domowego 53
1.2. Ryzyko związane z zawieraną transakcją 53
3.3. Ryzyko związane z transakcją w trakcie jej trwania 54
4. Uwarunkowania sprzyjające ryzyku 55

Rozdział III – EMPIRYCZNA ANALIZA OGRANICZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO W PRAKTYCE XXX 58
1. Ogólna charakterystyka banku 58
2. Metody oceny wiarygodności klientów indywidualnych 63
2.1. Wniosek o udzielenie kredytu 65
2.2. Ocena zdolności kredytowej 67
3. Umowa kredytowa 70
4. Prawne formy zabezpieczenia kredytu 73
5. Egzekucja wierzytelności 74

Zakończenie 76
BIBLIOGRAFIA 78

image_pdfimage_print