Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w szkole

Liczba stron: 77

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI:

WSTĘP. 1

ROZDZIAŁ I PROBLEMY FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SZKOLNICTWA NA PRZEŁOMIE XX/XXI WIEKU. 3
1.1. ZAŁOŻENIA REFORMY POLSKIEGO SZKOLNICTWA NA PRZEŁOMIE XX/XXI W. 3
1.1.1. DROGA DO REFORMY. 3
1.1.2 CELE I ZADANIA REFORMY SYSTEMU EDUKACJI. 7
1.1.3 CHARAKTERYSTYKA WPROWADZONYCH ZMIAN. NOWY TYP SZKOŁY- GIMNAZJUM. 10
1.1.4. KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PO REFORMIE. 11
1.2. OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE FUNKCJE SZKOŁY. 13
1.2.1. FUNKCJA OPIEKUŃCZA SZKOŁY. 15
1.2.1. FUNKCJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY. 19
1.3. BADANIA I OPINIE DOTYCZĄCE FUNKCJI OPIEKUŃCZEJ I WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PO REFORMIE. 22

ROZDZIAŁ II METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH. 29
2.1. CEL BADAŃ. 29
2.2 PROBLEMY BADAWCZE. 30
2.3 HIPOTEZY BADAWCZE. 31
2.3 ZMIENNE I WSKAŹNIKI. 33
2.4 METODY GROMADZENIA MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO. 37
2.5 TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE. 40
2.6 CHARAKTERYSTYKA BADANEGO ŚRODOWISKA. 46
2.7 ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ. 47

ROZDZIAŁ III REALIZACJA FUNKCJI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ PRZEZ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. … W BADANIACH WŁASNYCH. 49
3.1 WARUNKI DO REALIZACJI FUNKCJI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ- CHARAKTERYSTYKA TERENU SZKOŁY. 49
3.2 SPOSOBY REALIZACJI PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ PRZEZ DYREKTORA I WYCHOWAWCÓW. 53
3.3 FORMY REALIZACJI FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ. 54
3.4 FORMY REALIZACJI FUNKCJI OPIEKUŃCZEJ. 58

ZAKOŃCZENIE. 61
BIBLIOGRAFIA: 64
SPIS TABEL, WYKRESÓW I ZDJĘĆ. 67
ANEKS 1. 68
ANEKS 2. 74

WSTĘP

Praca licencjacka pt. „Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w szkole” skupia się na roli polskiego szkolnictwa w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział I, „Problemy funkcjonowania polskiego szkolnictwa na przełomie XX/XXI wieku”, omawia reformę polskiego szkolnictwa i jej założenia, cele i zadania. W tym rozdziale autor omawia również charakterystykę wprowadzonych zmian, kierunki polityki oświatowej po reformie oraz funkcje opiekuńcze i wychowawcze szkoły. Rozdział ten kończy się analizą badań i opinii dotyczących tych funkcji w szkole po reformie.

Rozdział II, „Metodologia badań własnych”, przedstawia cel badań, problemy badawcze, hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki, metody gromadzenia materiału empirycznego, techniki i narzędzia badawcze, charakterystykę badanego środowiska oraz organizację i przebieg badań.

Rozdział III, „Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez publiczne gimnazjum im. … w badaniach własnych”, prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez autora. Autor omawia warunki do realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, sposoby realizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej przez dyrektora i wychowawców, a także formy realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

Praca kończy się podsumowaniem, bibliografią, spisem tabel, wykresów i zdjęć oraz dwoma aneksami. Praca ta może być cenna dla osób zainteresowanych funkcją opiekuńczo-wychowawczą w szkole, szczególnie w kontekście reformy polskiego szkolnictwa na przełomie XX i XXI wieku.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print