Lęk uczniów jako ograniczenie w procesie edukacji

Liczba stron: 90

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP

Rozdział I
WYBRANE ASPEKTY LĘKU W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU

1.1 Lęk, stres, strach – zagadnienia wstępne, próba definicji
1.2 Lęki – objawy i formy występowania
1.3 Potencjalne przyczyny lęku
1.3.1 Przedszkole i szkoła
1.3.2 Telewizja
1.4 Niektóre lęki u dzieci (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
1.4.1 Lęk przed porzuceniem
1.4.2 Kształtowanie się poczucia niskiej wartości
1.5 Fobia szkolna
1.6 Lęk a zachowania agresywne

Rozdział II
METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH

2.1 Przedmiot i cel badań
2.2 Problemy i hipotezy badawcze
2.3 Zmienne zależne i niezależne i ich wskaźniki
2.4 Metody, techniki oraz narzędzia badawcze
2.5 Teren i organizacja badań

Rozdział III
PRZYCZYNY, OBJAWY I KONSEKWENCJE LĘKU UCZNIÓW
W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1 Charakterystyka badanej grupy
3.2 Analiza i interpretacja wyników badań

Rozdział IV
PODSUMOWANIE. WNIOSKI Z BADAŃ

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKSY

4.3/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print