Kryteria wyboru partnera życiowego osób niepełnosprawnych intelektualnie

Liczba stron: 79

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp……………………………………………………5

Rozdział I
1. Niepełnosprawność
1.1.Definicja pojęcia niepełnosprawność…………………………..7
1.2.Koncepcje niepełnosprawności ……………10
1.3.Przegląd klasyfikacji i kategorii niepełnosprawności …..11
1.4.Stopnie oraz orzecznictwo o niepełnosprawności ………15

Rozdział II
2. Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo
2.1.Ewolucja definicji upośledzenia umysłowego………………18
2.2.Etiologia upośledzenia umysłowego…………………….22
2.3.Klasyfikacje i kryteria upośledzeń umysłowych………………27
2.4.Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim…….31
2.5.Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim…33
2.6. Rehabilitacja, rewalidacja osób upośledzonych umysłowo..37

Rozdział III
3. Partner życiowy
3.1.Określenie terminu „partner życiowy”, „partnerstwo”……….44
3.2.Związek partnerski……………………………….46
3.3.Małżeństwo…………………………………………..…..47

Rozdział IV
4. Metodologia badań własnych
4.1.Przedmiot, cel badań, problemy badawcze…………………………………………50
4.2.Metody, techniki i narzędzia badawcze…………………………………………….54
4.3.Teren, organizacja badań, charakterystyka badanej grupy.56

Rozdział V
5. Analiza wyników badań własnych……………..….57

Podsumowanie i wnioski……………………………………………………….……..68
Spis tabel, wykresów ………………………………………………………………….69
Bibliografia………………………………………………………………………..……71
Aneks …………………………………………………………………………………..77

Wstęp

Wybór partnera życiowego jest niezmiernie ważnym procesem w życiu każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy inni, przez co niepowtarzalni, w związku z tym mamy także odmienne upodobania.. Różnimy się wieloma rzeczami, np. upodobaniami kulinarnymi, gustem muzycznym, zainteresowaniami. Każdemu z nas podoba się, co innego. To, co dla jednego jest ciekawe i atrakcyjne, dla innej osoby może wydać się absolutnie przeciętne, nieciekawe lub nawet odstręczające.

Podobnie jest z upodobaniami przy wyborze płci przeciwnej. Zwracamy uwagę na różne cechy u drugiej osoby, pragniemy by dana osoba była jak najbliższa naszym wymaganiom i upodobnią. Pomimo, iż mamy niejednolite sympatie i kryteria, jakimi kierujemy się wybierając „człowieka na całe życie” jest wiele wspólnych „fundamentalnych” cech, które powinien posiadać człowiek by wspólne życie z nim i planowanie przyszłości mogło przebiegać szczęśliwie i harmonijnie.

Niniejsza praca pragnie przybliżyć kryteria wyboru partnera życiowego wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Część teoretyczna prezentuje pojęcia i ważne wiadomości, dzięki którym możliwe będzie zrozumienie badawczej części pracy poświęconej analizie i wnioskom z badań.

Pierwszy rozdział przybliża ogólnie pojęcie, koncepcje klasyfikacje i kategorie niepełnosprawności. Prezentuje również stopnie i orzecznictwo w dziedzinie niepełnosprawności. Niepełnosprawności intelektualnej został natomiast poświęcony rozdział drugi, konieczny by zrozumieć decyzje życiowe osób upośledzonych umysłowo. Zawiera przegląd przemian definicji i klasyfikacji niepełnosprawności intelektualnej. Podaje przyczyny oraz zarysowuje charakterystykę osób z różnym stopniem upośledzenia umysłowego. Miłości, partnerstwie oraz pojęciu partner przeznaczony jest rozdział III. Mieści także omówienie związku partnerskiego i jego najczęstszej konsekwencji, jaką jest małżeństwo. Uwidacznia ogólne preferencje Polaków, co do kryteriów wyboru partnera życiowego.

Część badawcza zarysowuje metodologie badań własnych. Nakreśla przedmiot i cel podjętych badań. Opisuje zastosowane w niniejszej pracy metody, techniki i narzędzie badawcze użyte podczas badań wśród młodzieży niepełnosprawnej. Ukazuje teren i organizacje badań oraz charakterystykę respondentów. Ostatni rozdział opisuje analizę wyników przeprowadzonej wśród młodzieży ankiety. Praca opatrzona jest podsumowaniem i wnioskami części metodycznej.

W części końcowej pracy znajduje się spis tabel i wykresów, użytego w pracy piśmiennictwa oraz jako aneks kwestionariusz ankiety wykorzystanej w badaniach.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print