Grafika

Studia na tym wydziale to niewątpliwie wielka przygoda, możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń. To jednak przede wszystkim nieustanna praca nad sobą, doskonalenie swoich zdolności, nauka kreatywnego myślenia i samodzielności. Bogaty świat grafiki stoi otworem tylko przed tymi, których charakteryzuje twórczy umysł, wyczucie kompozycji, umiejętność zestawiania kolorów oraz zdolności manualne. Równie ważna jest siła przebicia i pewność siebie. Dobry grafik to nie tylko profesjonalista ale także dobry menadżer, umiejący sprzedać własny produkt.

Do zawodu grafika najbardziej wszechstronnie przygotowują studia na Akademii Sztuk Pięknych. Na liście uczelni, które proponują kształcenie na tym kierunku znajdują się: ASP w Gdańsku, ASP w Poznaniu, ASP w Łodzi, ASP w Krakowie, ASP w Warszawie oraz ASP we Wrocławiu.

Na Wydziale Grafiki w Krakowie studenci maja do wyboru cztery Katedry: Grafiki Warsztatowej, Rysunku i  Malarstwa, Grafiki Projektowej oraz Fotografii i Intermedia. W Poznaniu w ramach Wydziału Grafiki działają: Katedra Grafiki (tutaj Pracownie: Drzeworytu, Litografii, Technik Metalowych, Serigrafii, Offsetu i Warsztat Poligrafii) oraz Katedra Komunikacji Wizualnej z Pracowniami: Wizualizacji Przestrzennej, Ilustracji i Wydawnictw, Semiotyki Wizualnej, Znaku i Topografii, Plakatu, Projektowania Komunikatu Graficznego oraz Projektowania Opakowań. Natomiast na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi istnieją cztery Katedry: Malarstwa, Rzeźby i Rysunku, Wybranych Zagadnień Plastycznych, Grafiki Warsztatowej oraz Projektowania Graficznego.

Egzaminy na wszystkie uczelnie maja charakter konkursowy i składają się z co najmniej trzech etapów. Oznacza to, że kandydat, który nie przeszedł pomyślnie przez jakikolwiek z nich jest automatycznie wykluczony z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Pierwszy etap to zawsze przegląd prac wykonanych w domu i rozmowa na ich temat. Kandydat przedkłada około 20 prac, które   powinny w wyrażać jego postawę twórczą i zainteresowania artystyczne. Drugi etap to na wszystkich uczelniach egzamin sprawdzający praktyczne zdolności. Przyszli studenci sprawdzani są z następujących dziedzin: malarstwo, rysunek z martwej natury i wyobraźni, kompozycje graficzne, projektowanie graficzne i ilustracja. Trzeci etap to teoretyczny egzamin ustny, który wygląda już nieco inaczej na różnych uczelniach. Na ASP w Gdańsku oceniane są umiejętności rozpoznawania cech sztuki- od starożytności do współczesności, orientacja w związkach między zjawiskami kultury i ich tłem historycznym oraz wiadomości o wybitnych twórcach kultury i ich dziełach. Na ASP w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie rozmowa obejmuje zagadnienia z historii kultury, sztuki i architektury, zagadnienia z wybranego kierunku oraz wiadomości z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Wyjątkiem jest ASP w Poznaniu- tutaj zamiast egzaminu ustnego odbywa się egzamin kierunkowy. Kandydat posługując się wybranymi technikami musi zaprezentować umiejętności tworzenia w dyscyplinie kierunkowej, umiejętność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.

Liczba miejsc  na wszystkich uczelniach jest bardzo mała i wynosi średnio 30 na ASP w Łodzi, 22 w Krakowie, 17 we Wrocławiu i 15 w Gdańsku.

Studia na Wydziale Grafiki przygotowują do samodzielnej, kreatywnego myślenia, poszerzają świadomość twórczą. Absolwenci to wszechstronnie wykształceni młodzi ludzie, świadomi swoich umiejętności, niejednokrotnie z pewnym doświadczeniem zdobytym w trakcie studiów. Znajdują zatrudnienie przede wszystkim w agencjach wydawniczych i reklamowych.