Błędy językowe na przykładzie forum internetowego e-mama

SPIS TREŚCI

Wstęp………………3

Rozdział I. Specyfika komunikacji językowej w Internecie
1.1. Internet jako najnowszy środek masowego przekazu……….6
1.2. Specyfika komunikacji internetowej…………..12
1.3. Internetowy savoir-vivre – Netykieta………….18

Rozdział II. Forum jako forma komunikacji internetowej
2. 1. Forum e-mama…………………………………………………………….…23

Rozdział III. Błędy językowe i ich klasyfikacja
3. 1 Definicje błędu językowego……………..31
3. 2. Klasyfikacja błędów językowych…………….32
3.2.1. Błędy wewnątrzjęzykowe…………..32
3.2.1.1 Błędy gramatyczne……………..33
3.2.1.2. Błędy leksykalne……………34
3.2.1.3. Błędy fonetyczne……………35
3.2.1.4. Błędy stylistyczne…………..36
3.2.2 Błędy zewnątrzjęzykowe…………36
3.2.2.1. Błędy ortograficzne…………..36
3.2.2.2 Błędy interpunkcyjne………….37

Rozdział IV. Analiza błędów językowych na przykładzie forum e-mama
4.1 Analiza błędów fleksyjnych…………………………………………………39
4.2 Analiza błędów składniowych………………………………………………42
4.3 Analiza błędów słownikowych………………………………………………43
4.4 Analiza błędów frazeologicznych……………………………………………46
4.5 Analiza błędów słowotwórczych…………………………………………… 47
4.6 Analiza błędów fonetycznych……………………………………………… 51
4.7 Analiza błędów stylistycznych………………………………………………52
4.8 Analiza błędów ortograficznych…………………………………………53
4.9 Analiza błędów interpunkcyjnych……………………………………………58
Zakończenie……………………59
Bibliografia……………………..60

Wstęp

Obiektem zainteresowania niniejszej pracy są błędy językowe na przykładzie internetowego forum e-mama.
Materiał poddany analizie stanowią fragmenty postów użytkowniczek forum.

Internet jako najnowszy środek masowego komunikowania ma ogromny wpływ na język użytkowników, którzy się nim posługują. Jest zatem źródłem wszelkiego rodzaju innowacji językowych, a co za tym idzie – także nadużyć i błędów.

Z ponad miliona postów rozbudowanego forum internetowego wybrałam fragmenty, które najlepiej ilustrują specyfikę poszczególnych norm i reguł poprawności językowej.

Niniejsza praca składać się będzie z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym spróbuję przybliżyć specyfikę działania Internetu, przede wszystkim charakterystykę języka, który w nim obowiązuje. Przedstawię przykłady elementów typowych dla komunikacji zapośredniczonej przez Internet, tj. nicki, emotikony i akronimy, a także kodeks zachowań obowiązujących w sieci-czyli Netykietę.

Rozdział drugi poświęcony będzie charakterystyce „środowiska” badanego materiału. Opiszę właściwości rzeczonego forum, jego strukturę i elementy. Nadmienię jednak, że niemożliwe jest gruntowne scharakteryzowanie forumowiczek, gdyż pozostają one anonimowe.

Kolejny rozdział będzie wyjaśniał w teorii i praktyce pojecie błędów językowych i ich klasyfikacji.

W rozdziale czwartym przejdę do analizy konkretnych błędów językowych, postaram się wyjaśnić mechanizmy ich powstawania oraz wskażę poprawne formy błędnych wyrazów i fraz.

Podczas pisania niniejszej pracy najbardziej przydatną pozycją bibliograficzną okazała się bezkonkurencyjnie Komunikacja językowa w Internecie J. Grzeni. Książka ta jest swoistego rodzaju kompendium wiedzy o Internecie – omawia najistotniejsze elementy języka internetowego, tj. słownictwo, pisownię, strukturę zdań oraz gatunki tekstu, a także typy komunikacji elektronicznej oraz związki języka z nową technologią.

Bardzo przydatna okazała się także książka Ziarna mowy J. Atchinsona, szczegółowo analizująca różne aspekty mowy i języka.

W trakcie pisania rozdziału o definicjach i klasyfikacji błędów językowych bezkonkurencyjny okazał się Nowy słownik poprawnej polszczyzny A. Markowskiego, uwzględniający najczęściej używane słownictwo języka polskiego oraz terminy specjalistyczne przydatne podczas pisania rozdziału teoretycznego.

Kolejną pozycją, która pomogła mi zbadać i wyjaśnić proces powstawania usterek i błędów językowych jest poradnik językowy Jak dobrze mówić i pisać po polsku A. Markowskiego. Napisany prostym, starannym językiem okazał się nieodzowny podczas analizy błędów użytkowniczek forum internetowego.

Liczba stron 62
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2009
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print