Analiza technologiczna procesu kucia odkuwki typu klapa w aspekcie zmniejszenia materiałochłonności

Spis treści:

1. Wstęp
2. Cel i zakres pracy
3. Sposoby kształtowania odkuwek wykonanych ze stali&
3.1. Kucie metodą wyciskania
3.2. Proces kucia na młotach
3.3. Kucie swobodne i półswobodne na młotach
3.4. Kucie wielowykrojowe
3.5. Kucie na kuźniarkach
3.6. Kucie na kowarkach
3.7. Kucie na elektrospęczarkach
3.8. Kucie na prasach og.przeznaczenia w przyrządach wielołącznikowych PTR
3.9. Walcowanie na walcarkach poprzecznych
3.10.Walcowanie na walcarkach wzdłużnych
4. Analiza dotychczasowej technologii wykonywania odkuwki typu klapa
5. Modernizacja procesu technologicznego kucia odkuwki
5.1. Opracowanie przedkuwki idealnej
5.2 Narzędzia do kucia przedkuwki
5.3. Matryce do kucia odkuwki
5.4. Symulacja weryfikująca
5.5. Opis symulacji
5.6. Symulacja procesu kształtowania odkuwki
6. Weryfikacja doświadczalna w warukach przemyslowych
6.1. Odkuwka wykonywana w zmodernizowanym procesie z przedkuwką
6.2. Porównanie odkuwek
7. Porównanie obecnej technologii z zaproponowaną
7.1. Kosztorys dotychczasowej produkcji odkuwk
7.2. Kosztorys proponowanej produkcji odkuwki
8. Podsumowanie i wnioski
9.Literatura

Liczba stron 60
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Lubelska
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print