Instrumenty ograniczające ryzyko kredytowe banku

WSTĘP ROZDZIAŁ I. Pojecie i istota ryzyka kredytowego 1.1 Przyczyny występowania ryzyka kredytowego 1.2 Klasyfikacja ryzyka kredytowego 1.2.1 Aktywne ryzyko kredytowe 1.2.2 Pasywne ryzyko kredytowe 1.2.3 Ryzyko indywidualne 1.2.4 Ryzyko portfelowe 1.3 Etapy zarządzania ryzykiem kredytowym ROZDZIAŁ II. Klasyczne instrumenty ograniczające skutki ryzyka kredytowego 2.1 Badanie zdolności kredytowej 2.2 Limity koncentracji 2.3 Zabezpieczenia prawne kredytów … Czytaj dalej

Otwarte Fundusze Emerytalne na rynku kapitałowym

Wstęp ROZDZIAŁ I. SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE – PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1.1. Historia emerytur 1.2. Reforma emerytalna 1.3. Podstawowe założenia systemu emerytalnego 1.4. Architektura zreformowanego systemu emerytalnego ROZDZIAŁ II. ISTOTA FUNDUSZY EMERYTALNYCH 2.1. Status prawny i zasady działania otwartego funduszu emerytalnego 2.2. Obowiązki informacyjne otwartych funduszy emerytalnych 2.3. Podmioty obsługujące otwarty fundusz emerytalny 2.4. Członkostwo … Czytaj dalej