Kryzys wartości wśród młodzieży – autorytety

WSTĘP ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA WARTOŚCI WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI MŁODEGO POKOLENIA 1.1. Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki, które warunkują kształtowanie się wartości u młodych ludzi 1.2. Poszukiwanie i tworzenie wartości przez przedstawicieli młodej generacji 1.3. Istota autorytetu 1.4. Autorytety młodzieży 1.5. Cele życiowe współczesnej młodzieży ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY 2.1. Cel i przedmiot badań 2.2. Założenia, … Czytaj dalej

Wdrażanie systemów zarządzania jakością w administracji publicznej na podstawie starostwa powiatowego w Jędrzejowie

praca magisterska Wstęp Rozdział I. Charakterystyka powiatu jako podmiotu samorządu terytorialnego 1.1. Istota i funkcje powiatu 1.2. Zadania powiatu 1.3. Władze powiatu 1.4. Powiatowa administracja zespolona 1.5. Nadzór nad działalnością powiatu Rozdział II. Teoria zarządzania jakością (w tym definicje zagadnień teoretycznych) 2.1. Definicje jakości 2.2. Definicje zarządzania 2.3. Koncepcje zarządzania jakością (Joseph Juran, Philip Crosby) … Czytaj dalej

Poręczenie majątkowe

Wstęp 2 Rozdział I. Podstawowe definicje 4 1.1. Prawo zobowiązań – przedmiot i źródła stosunków zobowiązaniowych 4 1.2. Zobowiązanie – jako stosunek cywilnoprawny 7 1.3. Definicyjne ujęcie umowy i jej regulacje prawne oraz funkcje umów 12 1.4. Umowa poręczenia 17 Rozdział II. Powstanie stosunku poręczenia 23 2.1. Akcesoryjność poręczenia 23 2.2. Zakres zobowiązania poręczyciela 27 … Czytaj dalej