Gospodarcze aspekty agroturystyki w województwie dolnośląskim

Wstęp Rozdział I. Agroturystyka – stan i perspektywy rozwoju. 1.1. Historia i geneza agroturystyki. 1.2.Czynniki wpływające na rozwój agroturystyki. 1.3 Kierunki rozwoju agroturystyki. Rozdział II. Walory turystyczne a rozwój regonu. 2.1 Atrakcyjność wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej. 2.2 Warunki sprzyjające rozwojowi agroturystyki w regionie. 2.3 Proekologiczne procedury w gospodarstwach agroturystycznych. 2.4 Ochrona obszarów przyrodniczych przed degradacją. Rozdział … Czytaj dalej

Funkcja kulturalna miasta

Wstęp 2 Rozdział I. Funkcja kulturalna miasta 3 1.1. Zakres pojęcia – „miasto” 3 1.2. Kultura i kapitał kulturowy 10 1.3. Realizacja funkcji kulturalnej w mieście 16 Rozdział II. Wizerunek miasta a tożsamość miasta – rola animacji społeczno – kulturalnej 23 2.1. Wizerunek miasta i jego tożsamość 23 2.2. Kształtowanie wizerunku miasta – animacja społeczno-kulturalna … Czytaj dalej