Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w przemianach gospodarczych Polski

Wstęp I. Geneza Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego 1. Systemy walutowe i umowy międzynarodowe 2. Powołanie MFW i Banku Światowego II. Transformacja polskiej gospodarki 1. Gospodarka Polska w latach 1981-1989 2. Przemiany systemowe w latach 1989-1995 3. Funkcjonowanie gospodarki w latach 1996–2003 III. Polityka Międzynarodowych Organizacji Finansowych 1. Zadania i cele Międzynarodowego Funduszu Walutowego … Czytaj dalej