Edukacja Europejska

Spis Treści Wstęp Rozdział I: Prawny i teoretyczny aspekt europeizmu w kontekście edukacji 1.1. Geneza europeizmu w edukacji 1.2. Pojęcie i tendencje edukacji europejskiej Rozdział II: Formy edukacji i promocja Unii Europejskiej w Polsce 2.1. Szkoła jako platforma edukacji europejskiej 2.2. Rola rodziny w edukacji europejskiej 2.3. Inicjatywy pozaszkolne w edukacji europejskiej Rozdział III: Cele … Czytaj dalej