Wpływ misji firmy na jej spostrzeganie jako pierwszego miejsca pracy

Liczba stron: 109 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis treści Streszczenie… 8 Rozdział 1. Kultura organizacyjna jako znaczący atrybut każdej organizacji. 1.1. Historia zainteresowania kulturą organizacyjną…. 9 1.2. Istota kultury organizacyjnej…. 10 1.2.1.Definicja, cechy i składniki kultury organizacyjnej…. 10 1.2.2. Uwarunkowania kultury organizacyjnej…. 13 1.2.3. Funkcje kultury organizacyjnej…. 14 1.2.4. Proces formowania … Czytaj dalej

Przywództwo i motywacja jako największe wyzwania stawiane liderom XXI wieku

SPIS TREŚCI WSTĘP……………………………………………………………………………4 ROZDZIAŁ I PRZYWÓDZTWO 1.1 Istota przywództwa…………………………………………………….6 1.2 Typy przywódców……………………………………….12 1.3 Style przywództwa …………………………….14 1.4 Przywódca jako lider doskonały……………………………………..18 1.5 Rola Przywódcy w motywacji zespołu…………………………….19 ROZDZIAŁ II MOTYWACJA 2.1Istota i charakter-definicje motywacji…………………………………23 2.2 Teorie motywacji…………………………………………..…….24 2.3 Narzędzia motywacji………………………………………………….28 2.4 Motywacja jednostki……………………………………………….31 2.5 Motywacja zespołu……………………………………………………32 2.6 Komunikacja a motywacja……………………………………………35 2.7 Ścieżka kariery pracownika a … Czytaj dalej

Motywowanie pracowników na przykładzie Spółdzielni Mleczarskiej Biomlek w Chełmie

Liczba stron: 63 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 4 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty motywacji 6 1.1. Pojęcie motywacji i jej cechy 6 1.2. Motywowanie od strony procesu 8 1.3. Potrzeby jako źródło motywacji 10 1.4. Modele motywacji pracownika 12 1.4.1 Model tradycyjny 12 1.4.2. Model stosunków pracowniczych 13 1.4.3. … Czytaj dalej

Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów

SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1 I. ISTOTA I RODZAJE KONFLIKTU 3 1.1 Istota konfliktu 3 1.2.Przyczyny konfliktu w organizacji 4 1.3.Typy konfliktów 5 1.4.Etapy konfliktu 6 II. NEGOCJACJE I ICH ZNACZENIE DLA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 11 2.1. Istota negocjacji 11 2.2. Formy prowadzenia negocjacji i ich wpływ na konflikty 13 2.2.1 Wybór formy negocjowania 13 2.2.2 Negocjacje … Czytaj dalej

Wpływ mobbingu na wydajność pracowników

SPIS TREŚCI WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY MOBBINGU 6 1.1. Pojęcie mobbingu 6 1.2. Rodzaje mobbingu 10 1.3. Przyczyny mobbingu 10 1.4. Skutki mobbingu 14 ROZDZIAŁ II. UMOWY PRAWNE DOTYCZĄCE MOBBINGU 18 2.1. Regulacje prawne zapobiegające mobbingowi 18 2.2. Organizacje antymobbingowe 29 2.3. Kierunki działań antymobbingowych 31 ROZDZIAŁ III. METODYKA BADAŃ NA PRZYKŁADZIE BADAŃ … Czytaj dalej

Okresowe oceny pracowników teoria i praktyka na przykładzie firmy N

Spis treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW 7 1.1. POJĘCIE I CEL OCENIANIA 7 1.2. SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW 9 1.3. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA 10 1.4. ETAPY PROCESU OCENIANIA 13 1.5. STOSOWANE METODY I TECHNIKI OCENY 14 1.5.1. METODY RELATYWNE 14 1.5.2. METODY ABSOLUTNE 16 1.6. DETERMINANTY SYSTEMU OCEN 21 1.7. BŁĘDY W … Czytaj dalej

Style kierowania, a dynamika rozwoju na przykładzie firm X i Y

Spis treści: Wstęp 3 I. Organizacja i jej cele 5 1. Historia firmy x. 10 2. Historia firmy y. 13 3. Kontrola wiarygodnego klienta. 19 1.1. Zarządzanie i jego funkcje. 23 1. Planowanie 24 2. Organizowanie 25 3. Motywowanie. 25 4. Kontrolowanie. 26 II. Kierownicy i ich w funkcje w organizacji. 29 1. Role interpersonalne … Czytaj dalej

Motywacja i ocena pracowników w procesie zarządzania

MOTYWACJA I OCENA PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WSTĘP …………………………………………………………………………………….6 ROZDZIAŁ 1 PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z MOTYWACJĄ ……………………………………………8 1.1. Miejsce motywowania w procesie zarządzania …………………………………………………….8 1.2. Motywowanie – pojęcie, istota i zadania …………………………………………………………….11 1.3. Motywacja – przełom historyczny ……………………………………………………………………..14 1.4. Współczesne ujęcie teorii motywacji …………………………………………………………………22 1.4.1. Teorie treści …………………………………………………………. .23 1.4.1.1. Hierarchia potrzeb Maslowa … Czytaj dalej

Komunikacja międzyludzka w firmie – znaczenie różnic związanych z płcią

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA W FIRMIE – ZNACZENIE RÓŻNIC ZWIĄZANYCH Z PŁCIĄ Liczba stron: 110 SPIS TREŚCI Wprowadzenie ROZDZIAŁ I KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA 1. Niektóre teorie komunikowania interpersonalnego 1.1. Przykład podejścia tradycyjnego 1.2. Teoria samoświadomości – „skryptów” 1.3. Koncepcja kodu ograniczonego i rozwiniętego – Basil Berstein 2. Typologie aktów komunikacyjnych 2.1. Ogólne funkcje języka 2.2. Podejście klasyczne: Austin … Czytaj dalej