Rola mass mediów w podejmowaniu przez młodych ludzi zachowań ryzykownych

Liczba stron: 128 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: Spis treści Wprowadzenie……………………………………………………………………… 5 Rozdział I Mass media wobec edukacji medialnej……………………………….8 1.1.Mass media..………………………………………………………………………8 1.1.1.Funkcje mediów………………………………………………………………9 1.1.2.Zobowiązania etyczne współczesnych środków masowego przekazu………11 1.1.3.Społeczeństwo informacyjne………………………………………………..14 1.2.Edukacja medialna jako nowy kierunek kształcenia ……………………………16 1.2.1.Wykorzystanie mediów w edukacji…………………………………………18 1.2.2.Wymagania … Czytaj dalej