Zjawisko narkomani wśród uczniów szkól średnich

Liczba stron: 117 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2008 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP…………………….3 ROZDZIAŁ I. Narkomania w świetle literatury przedmiotu badań…..6 1.1. Analiza podstawowych pojęć……………..6 1.2. Rodzaje i charakterystyka narkotyków……………..12 1.2.1. Opiaty……………………..13 1.2.2. Barbiturany………………….16 1.2.3. Amfetamina…………………18 1.2.4. Konopie indyjskie………………..20 1.2.5. Substancje halucynogenne……………….22 1.2.6. Kokaina……………………31 1.2.7. Inhalanty – środki wziewne………………34 1.3.Uzależnienie………………….36 1.3.1. Euforia narkotyczna……………….37 1.3.2. … Czytaj dalej