Polityka walutowa Unii Europejskiej-Doświadczenia Słowacji w strefie euro

SPIS TREŚCI WSTĘP ………………………………………………………………………………….…… 3 ROZDZIAŁ I HISTORIA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI WALUTOWEJ – NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA ……………………………………………………………….……………..5 1. Pojęcie i główne założenia Unii Walutowej w EWG …………………………….5 2. Realizacja i przebieg planów Unii Walutowej w krajach EWG ………………12 3. Europejski system walutowy …………………………………………………….19 ROZDZIAŁ II ZASADY I ETAPY UNII GOSPODARCZO – WALUTOWEJ ………………….……..24 1. Zasady Unii Gospodarczo … Czytaj dalej