Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Carlsberg Okocim S.A.

Spis Treści Wstęp ROZDZIAŁ 1 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 1.1. Istota i ogólne informacje dotyczące sprawozdań finansowych 1.2. Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych 1.3. Cechy i cele prawidłowego sprawozdania finansowego 1.4. Użytkownicy sprawozdawczości finansowej 1.5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 1.6. Obowiązek badania sprawozdań finansowych ROZDZIAŁ 2 ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I JEGO ANALIZA. … Czytaj dalej