Podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia w zlewni rzeki Średzka Woda

Streszczenie Abstract 1. Wstęp 2.Ogólna charakterystyka obszaru badań 2.1. Położenie i morfologia 2.2. Hydrografia 2.3. Warunki klimatyczne 2.4.Zagospodarowanie terenu 3.Budowa geologiczna 3.1. Utwory podłoża 3.2. Utwory kenozoiku 3.3. Tektonika 4.Warunki hydrogeologiczne 4.1. Czwartorzędowe piętro wodonośne 4.2. Trzeciorzędowe piętro wodonośne 4.3. Główny zbiornik wód podziemnych (GZWP nr 319) 5. Zanieczyszczenia wód podziemnych 6. Metodyka badań 6.1. … Czytaj dalej