Opracowanie koncepcji technologicznej produkcji betonów wysokowartościowych i bardzo wysokowartościowych w zakładzie o zdolności produkcyjnej 50 tys/m3 na rok

Spis treści 1. Wstęp 2. Klasyfikacja i zastosowanie betonów wysokich klas. 3. Technologia betonów wysokich klas. 4. Dobór surowców i materiałów. 4.1. Kruszywa. 2.1.1 Ocena właściwości fizycznych skał i właściwości mechanicznych kruszyw. 2.1.2 Opracowanie i badanie zestawu maszyn i technologii produkcji kruszyw uszlachetnionych wysokich klas. 2.2 Cement. 2.3 Domieszki chemiczne. 2.4 Dodatki 2.5 Surowce i … Czytaj dalej