Metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych starszego ucznia z dysortografią

Liczba stron: 35 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Zawartość pracy: Spis Treści Wstęp I. Terminologia…2 1. Definicje dysleksji 2 2. Typy i etiologia dysleksji 6 3. Pojęcie dysortografii 9 II. Charakterystyka starszego wieku szkolnego jako okresu rozwojowego.15 1. Rozwój funkcji poznawczych 16 2. Rozwój emocjonalny 19 3. … Czytaj dalej