Koncepcja systemu tłocznego kanalizacji bytowo-gospodarczej miasta KA-4

1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 5 1.2 Zakres opracowania 5 1.3 Podstawa opracowania 5 2. Opis projektu 2.1 Ogólna charakterystyka miasta 6 2.2 Uzasadnienie wyboru systemu kanalizacyjnego. 7 2.3 Opis systemu kanalizacji tłocznej. 8 2.3.1 Wewnętrzna instalacja domowa wraz z przykanalikiem 9 2.3.2 Urządzenie zbiornikowo – tłoczne 9 2.3.3 Ciśnieniowe przyłącze domowe 11 2.3.4 Rurociąg … Czytaj dalej