Funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie miasta i powiatu xyz

Liczba stron: 185 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2005 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI: WSTĘP…………………….4 ROZDZIAŁ I. Rodzina zastępcza w literaturze psychologiczno – pedagogicznej….9 1. Główne definicje i pojęcia………………9 2. Zastępcza opieka rodzinna i jej formy…………..16 ROZDZIAŁ II. Rodzina jako podstawowe środowisko opiekuńczo – wychowawcze…………………….24 1. Sieroctwo społeczne – jego przyczyny, skutki oraz sposoby łagodzenia i … Czytaj dalej